Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης. Εισαγωγικές εξετάσεις 2021-2022

Newsteam 0 Comments

Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης. Εισαγωγικές εξετάσεις 2021-2022 Διενέργεια εισαγωγικών εξετάσεων για τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης Αριθμ. 376713 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3749/13.08.2021Εισαγωγικές εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης σχολικού έτους 2021-2022 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥπροκηρύσσουμε: 1. Τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων για τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) σχολικού έτους 2021-2022. 2. Οι εισαγωγικές εξετάσεις για κάθε Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του π.δ. 370/1983 θα διενεργηθούν ενώπιον Επιτροπής που συγκροτείται από τον ΥΠΠΟΑ, μετά από πρόταση της οικείας Σχολής. Οι Σχολές αποστέλλουν τις προτάσεις τους για την Επιτροπή Εξετάσεων στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (Δ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α) έως και τις 6 Σεπτεμβρίου 2021. Η σύνθεση κάθε Επιτροπής θα είναι πενταμελής. Οι προτεινόμενοι ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τον Διευθυντή των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (όπως ορίζονται στο άρθρο 16, του ν. 1158/1981), ενώ οι προτεινόμενοι ως μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τη διδασκαλία ενός από τα εξεταζόμενα μαθήματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του π.δ. 370/1983). Εφόσον προταθούν και αναπληρωτές των μελών της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα. Πέραν των μελών της Επιτροπής προτείνεται και γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχει χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως και εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται το χρονικό διάστημα από 20 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2021 Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και ανακοινώνονται από την οικεία Σχολή στις 31 Οκτωβρίου 2021, με βάση τους ονομαστικούς πίνακες των εισαγομένων που καταρτίζει η οικεία Επιτροπή Εξετάσεων. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του…

Διάβασε το »