Ανώτατα Δικαστήρια - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Νόμος 4820-2021 για το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4820/2021 για το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποχρεωτικότητα εμβολιασμού Νόμος 4820/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 130/23.07.2021Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Ο ΘΕΣΜΟΣ Άρθρο 1 Φύση Άρθρο 2 Αποστολή Άρθρο 3 Ανεξαρτησία Άρθρο 4 Εναρμόνιση με διεθνείς αρχές και κανόνες Άρθρο 5 Χάρτες Δεοντολογίας Άρθρο 6 Σεβασμός της ελευθερίας της πληροφόρησης και προστασία των προσωπικών δεδομένων Άρθρο 7 Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 8 Δικαιοδοτικές αρμοδιότητες Άρθρο 9 Ελεγκτικές αρμοδιότητες Άρθρο 10 Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες Άρθρο 11 Συνεργασία με ομοειδείς δικαιοδοτικούς και ελεγκτικούς θεσμούς Άρθρο 12 Ετήσια έκθεση ευρημάτων, πορισμάτων και συστάσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Άρθρο 13 Οργανικές θέσεις δικαστών Άρθρο 14 Οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Άρθρο 15 Οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Άρθρο 16 Εξωτερικοί συνεργάτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΟΡΓΑΝΩΣΗ Άρθρο 17 Δικαστικοί και ελεγκτικοί σχηματισμοί, διοικητικές μονάδες Άρθρο 18 Συγκρότηση της Ολομέλειας Άρθρο 19 Κατανομή αρμοδιοτήτων στους σχηματισμούς της Ολομέλειας Άρθρο 20 Μη δικαστικές αρμοδιότητες της Ολομέλειας Άρθρο 21 Λήψη αποφάσεων από την πλήρη Ολομέλεια Άρθρο 22 Αριθμός Τμημάτων του Δικαστηρίου Άρθρο 23 Συγκρότηση και σύνθεση των Τμημάτων Άρθρο 24 Αρμοδιότητες των Τμημάτων με δικαιοδοτικές αρμοδιότητες Άρθρο 25 Τήβεννος Άρθρο 26 Αρμοδιότητες των Τμημάτων με ελεγκτικές αρμοδιότητες Άρθρο 27 Αρμοδιότητες του Τμήματος Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Άρθρο 28 Συγκρότηση Κλιμακίων Άρθρο 29 Αριθμός και αρμοδιότητες Κλιμακίων Άρθρο 30 Υπηρεσίες Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων και Υπηρεσίες Επιτρόπων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Άρθρο 31 Καθήκοντα Προέδρου Άρθρο 32 Καθήκοντα Αντιπροέδρων Άρθρο 33 Καθήκοντα Συμβούλων Άρθρο 34 Καθήκοντα Παρέδρων Άρθρο 35 Καθήκοντα Εισηγητών Άρθρο 36 Καθήκοντα Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του…

Διάβασε το »