Ειδήσεις για αναπροσαρμογή συντάξεων - Spoiler και νέα

Νέα αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων και καταβολή αναδρομικών

Newsteam 0 Comments

Νέα αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων και καταβολή αναδρομικών Αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων και καταβολή των αναδρομικών που προκύπτουν Αναπροσαρμόζονται και επανυπολογίζονται όλες οι κύριες συντάξεις που χορηγήθηκαν με προγενέστερες του νόμου 4387/2016 διατάξεις Τα αναδρομικά ποσά που προκύπτουν από τη νέα αναπροσαρμογή για το χρονικό διάστημα από 01.10.2019 έως και τη δημοσίευση της απόφασης αυτής (22-03-2021) χορηγούνται εφάπαξ. Αριθμ. Φ.11321/οικ.10772/382/9.3.2021 – ΦΕΚ τεύχος Β’ 1082/22-03-2021Νέα αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝαποφασίζουμε: Άρθρο 1Πεδίο Εφαρμογής Κάθε καταβαλλόμενη ή καταβλητέα την 30.09.2019 κύρια σύνταξη που χορηγεί ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), πλην των συντάξεων του πρώην ΟΓΑ, η οποία χορηγήθηκε ή θα χορηγηθεί με προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, αναπροσαρμόζεται από την 01.10.2019 βάσει των άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων γίνεται με τους κανόνες των άρθρων 7, 8, 12, 13, 27, 28, 30 και της παρ. 5 του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016 και τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα. Άρθρο 2Κανόνες Αναπροσαρμογής 1. Η σύνταξη των ανωτέρω προσώπων μετά την αναπροσαρμογή αποτελείται από εθνικό και ανταποδοτικό μέρος και τυχόν προσωπική διαφορά. 2. Η Εθνική Σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα άρθρα 7 και 27 του ν. 4387/2016. 3. Η Ανταποδοτική Σύνταξη υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του άρθρου 3, τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης του άρθρου 4 και το χρόνο ασφάλισης του άρθρου 5, όπως αυτά προκύπτουν από την διαδικασία του άρθρου 7 της παρούσας. 4. Το από 01.10.2019 καταβλητέο ποσό προκύπτει με βάση τους κανόνες του άρθρου 6. Άρθρο 3Συντάξιμες Αποδοχές 1. Για το Δημόσιο Τομέα κατά την αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης οι συντάξιμες αποδοχές αντιστοιχούν στο συντάξιμο μισθό επί του οποίου κανονίστηκε…

Διάβασε το »