Ειδήσεις για Αδειες κυκλοφορίας - Spoiler και νέα

Παράταση του χρόνου για ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

Newsteam 0 Comments

Παράταση του χρόνου για ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου Παρατείνεται για το έτος 2021, η τρίμηνη προθεσμία που προβλέπεται Αριθμ. 2513/2/12-ε – ΦΕΚ Τεύχος B 1195/29.03.2021Παράταση χρόνου ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗαποφασίζουμε: Άρθρο 1Παρατείνεται για το έτος 2021, η τρίμηνη προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της υπό στοιχεία 2513/2/218-ιδ ́/29.7.2011 απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β ́ 1917) για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων, μέχρι 31.7.2021 Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Σχετικά: Πού να απευθυνθώ για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου και τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Διάβασε το »