Αγρότες - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ. Χορήγηση σε αγρότες δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Newsteam 0 Comments

ΟΠΕΚΕΠΕ. Χορήγηση σε αγρότες δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης Ηλεκτρονικά οι ατομικές πράξεις των δικαιούχων γεωργών ΟΠΕΚΕΠΕ. Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2020 Σε συνέχεια της χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα 2020 τον Δεκέμβριο του 2020 και τον Ιούνιο του 2021, πραγματοποιήθηκε την 01-10-2021 επεξεργασία χορήγησης δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα 2020 κατόπιν της ολοκλήρωσης των ειδικών διοικητικών ελέγχων και το κλείσιμο του οικονομικού έτους. Συνολικά, για το έτος 2020, χορηγούνται δικαιώματα εθνικού αποθέματος ύψους 44.999.974,86 € σε 24.648 γεωργούς. Οι δικαιούχοι γεωργοί δύνανται να ενημερωθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login όπου αναρτήθηκε η ατομική τους πράξη προσδιορισμού δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης εθνικού αποθέματος 2020 Για να είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ στην επιλογή -Εγγραφή-. Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και λήψης κωδικού περιέχονται στο αρχείο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/static/files/egxeiridio_online_xristi.pdf Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις οn-line εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εγγραφής στην ιστοσελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ για τα έτη (2014-2020) ή έχουν υποβάλλει αίτηση στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα (Βιολογικές Καλλιέργειες, Κομφούζιο, Νιτρορύπανση) για την είσοδό τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα χρήστη, κωδικό). Δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή στο σύστημα ή πιστοποίηση μέσω taxisnet.

Διάβασε το »

Πως θα λειτουργήσουν τα ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Newsteam 0 Comments

Πως θα λειτουργήσουν τα ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που ιδρύθηκαν σε έξι (6) Περιφερειακές Ενότητες Αριθμ. 6287 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4213/13.09.2021Οργάνωση και λειτουργία των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝαποφασίζουμε: Άρθρο μόνοΟργάνωση και λειτουργία των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η οργάνωση και λειτουργία των έξι (6) Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) που ιδρύθηκαν με την υπ’ αρ. 5570/ 19.07.2021 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Β’ 3688) στις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων, Λάρισας, Κορίνθου, Τρικάλων, Ηρακλείου και Αττικής ανατίθεται στον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ», στον οποίο εντάσσονται οργανικά. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ίδρυση Δημοσίων ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Αριθμ. 5570 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3688/10.08.2021Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝαποφασίζουμε: Άρθρο μόνοΊδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 1. Ιδρύονται έξι (6) Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) στις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων, Λάρισας, Κορίνθου, Τρικάλων, Ηρακλείου και Αττικής. 2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω Δημοσίων ΙΕΚ ανατίθεται στον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» 3. Η οικονομική δαπάνη λειτουργίας των ως άνω Δημοσίων ΙΕΚ βαρύνει τον προϋπολογισμό του επισπεύδοντος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην…

Διάβασε το »

Ίδρυση Δημοσίων ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Newsteam 0 Comments

Ίδρυση Δημοσίων ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Ιδρύονται έξι (6)  Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) σε Περιφερειακές Ενότητες Αριθμ. 5570 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3688/10.08.2021Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝαποφασίζουμε: Άρθρο μόνοΊδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 1. Ιδρύονται έξι (6) Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) στις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων, Λάρισας, Κορίνθου, Τρικάλων, Ηρακλείου και Αττικής. 2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω Δημοσίων ΙΕΚ ανατίθεται στον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» 3. Η οικονομική δαπάνη λειτουργίας των ως άνω Δημοσίων ΙΕΚ βαρύνει τον προϋπολογισμό του επισπεύδοντος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Διάβασε το »

Μητρώο Αγροτών. Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιουμένων να εγγραφούν

Newsteam 0 Comments

Μητρώο Αγροτών. Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιουμένων να εγγραφούν Νέες κατηγορίες εισοδημάτων αφαιρούνται του συνολικού εισοδήματος Συγκεκριμένα: Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  και του Υφυπουργού Οικονομικών, προβλέπονται νέες κατηγορίες εισοδημάτων, τα οποία αφαιρούνται του συνολικού εισοδήματος όπως αυτό υπολογίζεται για τις ανάγκες εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών. Κατά τον τρόπο αυτό, διευρύνεται ο αριθμός των δικαιουμένων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών, ενώ συγχρόνως διορθώνονται κάποιες στρεβλώσεις. Πρόκειται για τις συντάξεις λόγω θανάτου, τις αντιμισθίες των αιρετών Ο.Τ.Α., το επίδομα διατροφής τέκνων και το κοινωνικό μέρισμα Υπενθυμίζεται ότι  η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών προϋποθέτει ότι το 50% του συνολικού εισοδήματος των εγγραφομένων προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, ως αγροτικό εισόδημα λογίζεται πλέον, σύμφωνα με την ΚΥΑ, το εισόδημα που προέρχεται από εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών σταθμών, ισχύος μικρότερης των 500 KW, αντί των 100KW που ίσχυε μέχρι πρότινος

Διάβασε το »

Απαλλαγή αγροτών και αλιέων από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για το 2020

Newsteam 0 Comments

Την απαλλαγή των αγροτών και των αλιέων από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2020, επιβεβαίωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός.  O κ. Λιβανός, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του Σκάι, ανακοίνωσε επίσης ότι έχει εισηγηθεί τον εμβολιασμό των εργαζομένων στην κονσερβοποιία, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν στον συγκεκριμένο τομέα Σε αναφορά του για τη μετά-covid εποχή, ο κ. Λιβανός σημείωσε ότι η ανάπτυξη θα έρθει από την περιφέρεια και σε αυτό το πλαίσιο το ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, έχει δώσει στους αγρότες πάνω από 470 εκατ. ευρώ, με τα 186 εκατ. ευρώ από αυτά να είναι από επιστρεπτέες προκαταβολές και τα υπόλοιπα είναι άμεσες ενισχύσεις σε ομάδες αγροτών σε όλη την Ελλάδα. «Η κυβέρνηση στηρίζει τους Έλληνες αγρότες με όποιον τρόπο μπορεί. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε την ελληνική περιφέρεια» είπε σχετικά ο αρμόδιος υπουργός και πρόσθεσε: «Αν θέλουμε να πάμε στο επόμενο στάδιο μετά την πανδημία, η ανάπτυξη θα έλθει μέσα από την περιφέρεια. Και ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης ελπίζω- και γι’ αυτό δουλεύουμε- να είναι η αγροτική μας οικονομία». Ανακοίνωσε τέλος ότι έχει εισηγηθεί τον εμβολιασμό των εργαζομένων στην κονσερβοποιία, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν στον συγκεκριμένο τομέα, αφού πρόκειται για μια σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα που εξαντλείται σε ένα δίμηνο, ενώ οι εργαζόμενοι εργάζονται σε κλειστούς χώρους.

Διάβασε το »

Δάνεια μέχρι 25000 ευρώ δίχως ασφαλιστική ενημερότητα για αγρότες και κτηνοτρόφους

Newsteam 0 Comments

Δάνεια μέχρι 25000 ευρώ χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα για αγρότες και κτηνοτρόφους Δάνεια, χορηγήσεις και πιστώσεις από τράπεζες για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κτηνοτρόφους Παράταση έως το τέλος του 2021 της ρύθμισης με βάση την οποία οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κτηνοτρόφοι μπορούν να παίρνουν δάνεια, χορηγήσεις και πιστώσεις από το τραπεζικό σύστημα, μέχρι 25.000 ευρώ, χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα Συγκεκριμένα η υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, κα Φωτεινή Αραμπατζή απαντώντας (19.3.2021) στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα τις ζωοτροφές προανήγγειλε την καταβολή εντός της επόμενης εβδομάδας συνδεδεμένων ενισχύσεων ύψους 31,9 εκατ. στους παραγωγούς κτηνοτροφικών φυτών: 6.684.367 € ευρώ στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή (σόγια, κουκιά, ρεβύθια) και 25.256.552 € ευρώ στα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή (μηδική, τριφύλλι) Περαιτέρω  η υφυπουργός ανέδειξε και την παράταση έως το τέλος του 2021 της ρύθμισης, που θέσπισε και εφάρμοσε για πρώτη φορά το 2020 η Κυβέρνηση, με βάση την οποία οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κτηνοτρόφοι μπορούν να παίρνουν δάνεια, χορηγήσεις και πιστώσεις από το τραπεζικό σύστημα, μέχρι 25.000 ευρώ, χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα. Ηλεκτρονικά η έκδοση της βεβαίωσης Επαγγελματία Αγρότη Σε ανοδική τροχιά το πρόβειο γάλα Στην τοποθέτησή της η Υφυπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία της τιμής του αιγοπρόβειου γάλακτος παραθέτοντας τα επίσημα στοιχεία του «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» με βάση τα οποία: – τον Ιανουάριο του 2021 η μέση τιμή του πρόβειου γάλακτος ήταν 91,68 λεπτά – ενώ η μέση τιμή του το 2019 ήταν 80 λεπτά.

Διάβασε το »

Ηλεκτρονικά η έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικά η έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη Η βεβαίωση του επαγγελματία αγρότη εκδίδεται ψηφιακά Αριθμ. 58/31790/2021 – ΦΕΚ Τεύχος Β 462/08-02-2021Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝαποφασίζουμε: 1. Η βεβαίωση του επαγγελματία αγρότη εκδίδεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φέρει την υπογραφή της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών και δεν χρήζει περαιτέρω επικύρωσης. 2. Η βεβαίωση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021, με στοιχεία του φορολογικού έτους 2019. Αφορά τους αγρότες, για τους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι, από το Τμήμα Διαχείρισης Data Center Δικτύου και Βάσεων Δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ. Οι ΑΦΜ τους θα αποσταλούν στην Α.Α.Δ.Ε προς συμπλήρωση των κωδικών 037 και 038 του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, φορολογικού έτους 2020. 3. Επίσης, ισχύουν και οι βεβαιώσεις των επαγγελματιών αγροτών που εκδίδονται από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ. 4. Το υπόδειγμα της βεβαίωσης επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Διάβασε το »

Τα τελευταία μαντάτα για τις συντάξεις και τα αναδρομικά ΙΚΑ, Ενστόλων, ΝΑΤ, ΔΕΚΟ – ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Newsteam 0 Comments

Τα τελευταία μαντάτα για τις συντάξεις και τα αναδρομικά ΙΚΑ, Ενστόλων, ΝΑΤ, ΔΕΚΟ – ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ – Η απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα. Ειδήσεις: Η νέα απόφαση-«βόμβα» του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, υπ’ αριθ. 632/2021, που εκδόθηκε με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου, δικαιώνει ακόμα έναν συνταξιούχο που είχε καταθέσει αγωγή κατά του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) για τα Δώρα του 11μήνου Ιούνιος 2015-Μάιος 2016, αλλά στην ουσία συνιστά μια μεγάλη δικαίωση για όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους που είχαν αποκλειστεί παράνομα από τα αναδρομικά του 11μήνου. Ο πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ Αλέξης Μητρόπουλος, που γνωστοποίησε την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, καλεί την κυβέρνηση να καταβάλει τα Δώρα του 11μήνου και στα 2,5 εκατ. συνταξιούχων, ανεξάρτητα εάν έχουν καταθέσει αγωγή ή όχι. Όπως υπενθυμίζει ο Ελεύθερος Τύπος, είχε σταθεί στο θέμα της επιστροφής των Δώρων που κόπηκαν από τους συνταξιούχους, αποκαλύπτοντας και σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Ο Ελεύθερος Τύπος σημειώνει επίσης ότι δύο ανώτατα δικαστήρια της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα κρίνουν αν οι περίπου 600.000 συνταξιούχοι που έχουν καταθέσει αγωγές δικαιούνται επιστροφές μειώσεων επικουρικών συντάξεων (11μήνου Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016), εφάπαξ καταβολή του Δώρου κύριας σύνταξης 800 ευρώ και των Δώρων επικουρικής σύνταξης (13η και 14η επικουρικές συντάξεις, όπως ήταν ως το 2012). Κι αυτό, καθώς καταβλήθηκαν πρόσφατα τα αναδρομικά από τις παράνομες περικοπές των αναδρομικών στις κύριες συντάξεις, αλλά δεν δόθηκαν οι επιστροφές από τις περικοπές στα Δώρα, που αφορά το σύνολο των χαμηλοσυνταξιούχων, και τις επικουρικές συντάξεις. Προφανώς το οικονομικό επιτελείο δεν έχει προϋπολογίσει το κονδύλι, όμως ο καθηγητής κ. Μητρόπουλος υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση υποχρεούται να δώσει 800 ευρώ για τα Δώρα του 11μήνου (Ιούνιος 2015-Μάιος 2016) σε όλους τους συνταξιούχους ή τους κληρονόμους τους! Τα τελευταία μαντάτα για τις συντάξεις…

Διάβασε το »

Νόμος 4711-2020. Θέματα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4711/2020. Θέματα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Νόμος 4711/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 145/29.07.2020 Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Άρθρο 1Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας Άρθρο 2Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικών δραστηριοτήτων Άρθρο 3Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς Άρθρο 4Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 5Αδικήματα ζωοκλοπής, ιχθυοκλοπής, ζωοκτονίας και ιχθυοκτονίας Άρθρο 6Ρυθμίσεις Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) Άρθρο 7Αξιοποίηση αγροτικού κεφαλαίου Άρθρο 8Δαπάνες Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Άρθρο 9Καθορισμός ανώτατου ορίου καταβολής αποζημιώσεων από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) σε δικαιούχους Άρθρο 10Εναρμόνιση κανονισμού κατάστασης προσωπικού ΕΛΓΑ με τις διατάξεις του νόμου 3528/2007 (Α 26) Άρθρο 11Εισφορά γάλακτος Άρθρο 12Υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης στο γάλα – Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρων Άρθρο 13Ειδικά εποικιστικά θέματα Άρθρο 14Θήρα αγριόχοιρων – εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων Άρθρο 15Ρυθμίσεις κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων Άρθρο 16Σταβλικές εγκαταστάσεις Άρθρο 17Απαγόρευση χρησιμοποίησης κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες Άρθρο 18Αλιεία με κυκλικά δίχτυα ημέρας Άρθρο 19Αναγκαστική απαλλοτρίωση γεωργικών κλήρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 20Τελικές διατάξεις Άρθρο 21Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 22Καταργούμενες διατάξεις Άρθρο 23Έναρξη ισχύος Νόμος 4711/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 145/29.07.2020 Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις

Διάβασε το »

Οι δυο πιο πρόσφατες πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ – Ενιαία ενίσχυση 2020

Newsteam 0 Comments

Οι δυο πιο πρόσφατες πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ – Ενιαία ενίσχυση 2020 – Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.  Ειδήσεις: Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), κατέβαλε την Τετάρτη 1 Ιουλίου, το ποσό των 42.195.800 ευρώ για τα καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων και των ενισχύσεων στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους (ΜΝΑ) για τις αιτήσεις του 2019. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το spoilers.gr Με την πληρωμή αυτή, ο Οργανισμός ολοκληρώνει τις πληρωμές για τις αιτήσεις 2019, έχοντας καταβάλλει συνολικά το ποσό των 1,98 δισ. ευρώ. Ολα τα ΝΕΑ για τις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα ΕΔΩ Από το συνολικό ποσό που πιστώθηκε την Τετάρτη, η πληρωμή των καθεστώτων που αναφέρονται ακολούθως, πραγματοποιείται για πρώτη φορά, ήτοι: 484.935 ευρώ σε 45.860 δικαιούχους της ενίσχυσης Οι δυο τελευταίες πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ- ΕΛΓΑ αποζημιώσεις για τη διεπαγγελματική βάμβακος 1.106.451 ευρώ σε 1.277 δικαιούχους της ενίσχυσης για τη καλλιέργεια μαστίχας Χίου 1.038.808 ευρώ σε 355 δικαιούχους ενίσχυσης για την παραγωγή αγελαδινού γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού στα ΜΝΑ 245.204 ευρώ σε 803 δικαιούχους ενίσχυσης για την παραγωγή αίγειου γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού στα ΜΝΑ 2.364.372 ευρώ σε 2.541 δικαιούχους ενίσχυσης για την παραγωγή πρόβειου γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού στα ΜΝΑ Το πόσο των 36.956.030 ευρώ αφορά σε συμπληρωματικές πληρωμές για τα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων και ενισχύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος για τα ΜΝΑ, που δεν αναφέρονται παραπάνω. Οι γεωργοί μπορούν να ενημερώνονται με τους τρόπους που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες αντίστοιχες ανακοινώσεις μας καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Περισσότερα από 8,6 εκατ. ευρώ πλήρωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (https://www.opekepe.gr/el/). Πιο συγκεκριμένα, ο οργανισμός στις 29/06/2020 κατέβαλε σε 6.376 δικαιούχους το ποσό των 8.652.043,03 ευρώ. Οι πληρωμές…

Διάβασε το »

Αιτήσεις και πληρωμές για προνοιακά επιδόματα ΟΠΕΚΑ Α21 επίδομα παιδιού, ΚΕΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ

Newsteam 0 Comments

Αιτήσεις και πληρωμές για προνοιακά επιδόματα ΟΠΕΚΑ Α21 επίδομα παιδιού, ΚΕΑ- ΟΠΕΚΕΠΕ – Άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα.  ΕΙΔΗΣΕΙΣ: Επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλουν τη σχετική αίτηση. Εκείνοι οι οποίοι ήδη έχουν υποβάλει αίτημα για Επίδομα Παιδιού ή θα υποβάλουν αρχική αίτηση ως τα μέσα του Ιουλίου – οπότε θα κλείσει εκ νέου η πλατφόρμα Α21 για την εκκαθάριση της πληρωμής – θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η τρίτη δόση θα καταβληθεί στις 31 Ιουλίου 2020, ημέρα κατά την οποία καταβάλλονται όλα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το spoilers.gr Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr) ή μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασής τους στο TAXISnet. Το Επίδομα Παιδιού υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δηλωθεί στο Α21 του 2020 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαριστική φορολογική δήλωση. Συνιστάται, οι ενδιαφερόμενοι να έχουν εγκαίρως υποβάλουν τη φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους. Προκειμένου να χορηγηθεί το Επίδομα Παιδιού, η σχετική αίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά – να έχει δηλ. πατηθεί η ένδειξη υποβολή και όχι απλώς και μόνον να έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία του δικαιούχου – και να έχει εγκριθεί. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αίτηση η οποία έχει αποθηκευτεί προσωρινά (νέα κατάσταση) και όχι οριστικά (υποβληθείσα κατάσταση) θεωρείται μη υποβληθείσα. Οι αιτούντες μπορούν να επισκέπτονται τον σύνδεσμο https://opeka.gr/oikogeneies/epidoma-paidiou/erotiseis-apantiseis/ και να διαβάζουν τις συχνές ερωτήσεις και τις σχετικές απαντήσεις που δίδονται από τον οργανισμό και στοχεύουν σε τυχόν διευκρινίσεις γύρω από το Επίδομα Παιδιού. Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης Ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα ενημερώνεστε αν είστε δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού: Βήμα…

Διάβασε το »

Επιτέλους ! Πληρώθηκε η εξισωτική – ΕΛΓΑ Αποζημιώσεις

Newsteam 0 Comments

Επιτέλους ! Πληρώθηκε η εξισωτική – ΕΛΓΑ Αποζημιώσεις – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Ειδήσεις: Ολοκληρώθηκε στις 30.06.2020 η διαδικασία πληρωμής της δεύτερης εκκαθάρισης που αφορά σε δικαιούχους του Μέτρου 13 Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για το έτος αιτήσεων 2019, όπως απεικονίζονται στους πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) που γνωστοποιήθηκαν από το υπουργείο στις 23 Ιουνίου. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το spoilers.gr Το συνολικό ποσό και για τα τρία  υπομέτρα του Μέτρου 13 ανέρχεται σε 8.570.020,83 ευρώ και αφορά σε 34.419 δικαιούχους. Το ποσό που καταβάλλεται αφορά στο 100% της δικαιούμενης ενίσχυσης. Ολα τα ΝΕΑ για τις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα ΕΔΩ Ειδικότερα, -για το Υπομέτρο 13.1 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές καταβλήθηκε το ποσό των 5.724.721,43 ευρώ σε 18.333 δικαιούχους, -για το Υπομέτρο 13.2 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών καταβλήθηκε το ποσό των 2.492.528,99 ευρώ σε 14.719 δικαιούχους και, -για το Υπομέτρο 13.3 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα καταβλήθηκε το ποσό των 352.770,41 ευρώ σε 1.367 δικαιούχους. Στην εν λόγω πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση των προβλεπόμενων στην με αριθμ. 723/154087/12.06.2020 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπ.Α.Α.&Τ. με την οποία διευκρινίζεται – αποσαφηνίζεται ο όρος Ενεργός επαγγελματική δραστηριότητα, και έχουν χρησιμοποιηθεί τα στοιχεία από νεότερο αρχείο που προέκυψε από διασταύρωση των βάσεων δεδομένων του ΕΦΚΑ και της ΗΔΙΚΑ με στοιχεία συνταξιούχων έτους 2019. Κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της υπ’ αριθ. 562/93601/25.04.2019 ΥΑ (ΦΕΚ1641/Β΄/13.05.2019), οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από τις 10.07.2020 και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, δηλαδή ως και τις 23.07.2020 σύμφωνα με την αρ. 4658/15.01.2020 εγκύκλιο για την…

Διάβασε το »

Αναστέλλεται το τέλος επιτηδεύματος για τους αγρότες

Newsteam 0 Comments

Το ΥΠΑΑΤ προχώρησε με εντολή του Πρωθυπουργού, Κ. Μητσοτάκη στην αναστολή της επιβολής του τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2019, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η σχετική απόφαση υλοποιείται μετά τη συνεργασία που είχε ο Πρωθυπουργός τόσο με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη όσο και με το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Σε σχετική δήλωσή του ο κ. Βορίδης επισημαίνει ότι για μια ακόμη φορά η Κυβέρνηση της ΝΔ αποδεικνύει στην πράξη ότι βρίσκεται κοντά τους Έλληνες αγρότες κατανοώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Έτσι πέρα από τις στοχευμένες ενέργειες ενίσχυσής τους για να αντιπαρέλθουν τα ζητήματα που έχουν προκύψει εξαιτίας της πανδημίας προχωρά και στην αναστολή καταβολής του τέλους επιτηδεύματος από μέρους τους. Κάθε ευρώ που κερδίζουν οι αγρότες μας είναι προς όφελος της αγροτικής ανάπτυξης της πατρίδας μας. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, αγρότες οι οποίοι εντάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και συμπλήρωσαν την πενταετία απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος την 31η Δεκεμβρίου 2018, είχαν για τα φορολογικά έτη από το 2019 και επόμενα, υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος, η οποία θα έπρεπε να καταβληθεί εντός του 2020.

Διάβασε το »

Κορονοϊός. Οικονομική ενίσχυση αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων

Newsteam 0 Comments

Κορονοϊός. Οικονομική ενίσχυση αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων Ενίσχυση μέχρι 7.000 ευρώ για κάθε αγρότη και 50.000 ευρώ για κάθε μικρομεσαία αγροτική επιχείρηση που επλήγησαν από τον κορωνοϊό Το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων με δελτίο τύπου (23.6.2020) αναφέρεται στην απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας και του Ευρωκοινοβουλίου να εγκρίνουν και να υπερψηφίσουν το Εξαιρετικό Προσωρινό Μέτρο Στήριξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Με τη συγκεκριμένη απόφαση, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, γίνεται το πρώτο σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση αδιάθετων κονδυλίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου αυτά να διατεθούν σε αγρότες και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ για κάθε αγρότη και 50.000 ευρώ για κάθε μικρομεσαία αγροτική επιχείρηση. Το σχέδιο του κανονισμού προβλέπει μάλιστα τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου μέτρου σε ποσοστό 2% του ΠΑΑ, γεγονός που δικαιώνει τη θέση και τις επιδιώξεις της πατρίδας μας για τη διάθεση επιπλέον πόρων υπέρ των αγροτών, τις οποίες είχε εκφράσει ο υπουργός ΥΠΑΑΤ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης στις 13 Μαΐου 2020. Σημειώνεται ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε παράλληλα την επέκταση του χρόνου καταβολής της συγκεκριμένης ενίσχυσης μέχρι τον Ιούνιο του 2021 με την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων να ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2020 Το σχέδιο κανονισμού αναμένεται να κατατεθεί στο Συμβούλιο προς έγκριση και εν συνεχεία ο νέος νόμος της ΕΕ θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδας της και θα τεθεί σε άμεση ισχύ.

Διάβασε το »

Παράταση έως τέλος του έτους για δάνεια αγροτών έως 25.000 χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα

Newsteam 0 Comments

Την παράταση της ρύθμισης που αφορά στους αγρότες, για δυνατότητα λήψης δανείων έως 25.000 ευρώ από τις τράπεζες χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας, μέχρι  το τέλος του 2020, ανακοίνωσε από τη Βουλή, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας. Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα, η ρύθμιση θα περιληφθεί σε τροπολογία, η οποία αναμένεται να κατατεθεί σήμερα και να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τις χρηματοπιστώσεις, το οποίο ψηφίζεται την επόμενη εβδομάδα. Προβλεπόταν η ρύθμιση από την από 13/4/2020 ΠΝΠ κατ’ εξαίρεση του νόμου, για να ανταπεξέλθουν στις χρηματοτοδικές ανάγκες, που είχαν οι αγρότες για έξοδα καλλιέργειας  ή οι κτηνοτρόφοι για αγορά ζωοτροφών. Παραμένουν αυτές οι ανάγκες και  λόγω της πανδημίας και γι’ αυτό δίνουμε παράταση μέχρι τέλος του έτους, σημείωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ενημερώνοντας την εθνική αντιπροσωπεία για την κατάθεση της εν λόγω ρύθμισης. Πηγή: skai.gr ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΥΠΕΝ: Κατεδαφίζονται 1.108 αυθαίρετα στους επόμενους μήνες   Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

Ανοιχτό κάλεσμα στους αγρότες της Μεσαράς

Newsteam 0 Comments

Ανοιχτό κάλεσμα στους αγρότες της Μεσαράς  Η Επιτροπή Αγώνα Αγροτών Τυμπακίου απευθύνει πλατύ κάλεσμα στους βιοπαλαιστές παραγωγούς της Μεσαράς: στον Αγροτικό Σύλλογο Τυμπακίου, σε κάθε Αγροτικό Σύλλογο και παραγωγό της ευρύτερης περιοχής, από τον Πύργο ως το Καλαμάκι, από το Αντισκάρι ως τον Ζαρό, τη Δευτέρα 29 Ιούνη στις 7 μμ, στο Πολύκεντρο Δήμου Φαιστού, στις Μοίρες, να συζητήσουμε τα προβλήματά μας και πως θα τα αντιπαλέψουμε: την απώλεια εισοδήματος στα κηπευτικά λόγω περιοριστικών μέτρων, την απώλεια εισοδήματος στο λάδι λόγω δάκου πέρσι, την κατάσταση με τη δακοκτονία φέτος, τις ζημιές στα θερμοκήπια λόγω χαλαζιού, το τεράστιο κόστος παραγωγής και τα χρέη, στα αγροτικά εφόδια, το πετρέλαιο, τα δημοτικά τέλη, τη φορολογία, τις ασφαλιστικές εισφορές, την ώρα που το εισόδημά μας πέφτει απειλούμαστε με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης από Δήμους, εφορία, τράπεζες, ΔΕΚΟ, μας απειλούν με αφαίρεση υδρομέτρων, κόψιμο ρεύματος, πάγωμα λογαριασμών, μέχρι και να μας πάρουν τις περιουσίες και τα σπίτια! τις χαμηλές τιμές παραγωγού σε σταφύλι, λάδι και άλλα προϊόντα, το χτύπημα στη ρακή, που για χάρη των ποτοβιομήχανων δε μπορούμε να την πουλάμε με το όνομά της, αλλά σαν ποτό απόσταξης! Αγωνιούμε για τους κόπους και τις περιουσίες μας! Πρέπει να δούμε κατάματα την πολιτική που μας ξεκληρίζει και να διεκδικήσουμε το δίκιο και την επιβίωσή μας! Μόνο αν παλέψουμε όλοι μαζί οργανωμένοι μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα! Τα προβλήματα των βιοπαλαιστών αγροτών είναι κοινά! Κανένας μόνος του! Επιτροπή Αγώνα Αγροτών Τυμπακίου Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

Νόμος 4691-2020. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός αγροτικού τομέα

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4691/2020. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός αγροτικού τομέα Ρυθμίσεις θεμάτων γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας και τροφίμων Νόμος 4691/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 108/09.06.2020Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1.Εθνική Επιτροπή Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης Άρθρο 2.Έγγειες βελτιώσεις Άρθρο 3.Τεχνική Γνωμοδοτική Επιτροπή Λιπασμάτων Άρθρο 4.Προστασία αγροτικού φυσικού κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ Άρθρο 5.Πολλαπλασιαστικό υλικό Άρθρο 6.Εισαγωγές και εξαγωγές φυτικών προϊόντων Άρθρο 7.Καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης Άρθρο 8.Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Άρθρο 9.Εθνικό ηλεκτρονικό μελισσοκομικό μητρώο – Ατομική μελισσοκομική ταυτότητα Άρθρο 10.Έλεγχοι ζωικής παραγωγής Άρθρο 11.Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Άρθρο 12.Αλιευτικές ρυθμίσεις Άρθρο 13.Λειτουργία Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Άρθρο 14.Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα Άρθρο 15.Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος – Εκδοροσφαγείς Άρθρο 16.Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Άρθρο 17.Ρυθμίσεις Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Άρθρο 18.Ρυθμίσεις Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 19.Εκτέλεση αποφάσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής Άρθρο 20.Εκκαθάριση δαπανών Άρθρο 21.Δαπάνες προγραμμάτων βρουκέλλωσης και σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας Άρθρο 22.Επίδοση διοικητικών εγγράφων – Ερευνητικό προσωπικό Άρθρο 23.Ορισμός κεντρικών αρμόδιων αρχών και ενιαίου φορέα για τα ΠΟΕΣΕ, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 Άρθρο 24.Συμβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασμού – Εξουσιοδοτική διάταξη Άρθρο 25.Αγροτικά αδικήματα φθοράς Άρθρο 26.Αγροδιατροφικές συμπράξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 27.Διοικητικές κυρώσεις Άρθρο 28.Μη συμμορφώσεις στην ορθή σήμανση της χώρας καταγωγής και χρήση των ενδείξεων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., Ε.Π.Ι.Π. και βιολογικών προϊόντων Άρθρο 29.Ποινικές κυρώσεις Άρθρο 30.Ενίσχυση εποχιακής απασχόλησης σε αγροτικές εργασίες Άρθρο 31.Παράταση θητείας μελών Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών Άρθρο…

Διάβασε το »

Την Σπάρτη θα επισκεφτεί αύριο ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Newsteam 0 Comments

Σύντομες ειδήσεις από την Πελοπόννησο Την Σπάρτη θα επισκεφτεί αύριο ο Υπουργός ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. Θα συμμετάσχει σε συνάντηση εργασίας για το πρόγραμμα ΚΕΠ PLUS που θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Σπάρτης. -Η επιθεώρηση και συντήρηση γεφυρών στην περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης που έγινε υπό τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστος Λαμπρόπουλος και στελεχών του τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και Περιφέρειας Πελοποννήσου. -Οι προοπτικές συνεργασίας ιδιαίτερα στα θέματα του τουρισμού αλλά και των επενδύσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συζήτησαν ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας και ο Πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν Ανάρ Χουσεϊνοφ στη χθεσινή τους συνάντηση. -Από 21 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα Παύλεια 2020 . Εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Ιδρυτή της Εκκλησίας της Κορίνθου Απόστολο Παύλο χθες πραγματοποιήθηκε ευρεία ενημερωτική σύσκεψη στην Κόρινθο. -Το δρόμο για τις φυλακές της Τρίπολης πήρε ο 45χρονος ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό της 13χρονης στη Λαμία αλλά και για κατάχρηση σε ασέλγεια. -Παμπελοποννησιακή κινητοποίηση αγροτών την 1η Ιουλίου στον ΕΛΓΑ της Τρίπολης. -Ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γεώργιο Αθανασόπουλο επισκέφτηκε χθες τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ Ανδρέα Λυκουρέντζο και τον ενημέρωσε για τα προβλήματα των Αγροτών στο Δήμο του. Πηγή: ert.gr Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

Ηλεκτρονικά η έκδοση της βεβαίωσης Επαγγελματία Αγρότη

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικά η έκδοση της βεβαίωσης Επαγγελματία Αγρότη Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης της βεβαίωσης Επαγγελματία Αγρότη με ψηφιακή εξυπηρέτηση Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των αγροτών, προχωρά στην απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη Μέσω της υπηρεσίας αυτής οι αγρότες θα μπορούν να εξυπηρετούνται ψηφιακά, μέσω του υπολογιστή τους ή του κινητού τηλεφώνου τους με ένα κλικ μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του minagric.gr Σημειώνεται ότι η βεβαίωση που εκδίδεται ψηφιακά δεν χρήζει περαιτέρω επικύρωσης. Η βεβαίωση ισχύει για την περίοδο από τις 01-01-2020 έως τις 31-12-2020 με στοιχεία του φορολογικού έτους 2018 και αφορά τους αγρότες για τους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Διάβασε το »

Νέα απειλή για τομάτες η καστανή ρυτίδωση – Σε ποια περιοχή εμφανίστηκε;

Newsteam 0 Comments

Νέα απειλή για τομάτες η καστανή ρυτίδωση – Σε ποια περιοχή εμφανίστηκε; Αναλυτικές οδηγίες για τους καλλιεργητές Την εμφάνιση του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού της καστανής ρυτίδωσης της τομάτας (Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV) σε φυτά τομάτας και πιπεριάς προοριζόμενα για φύτευση στην Π.Ε. Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην περιοχή Τυμπακίου Δήμου Φαιστού, γνωστοποίησε η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: Ο ιός αυτός περιλαμβάνεται στη λίστα επιφυλακής (alert list) του Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Οργανισμού Προστασίας Φυτών (EPPO). Για πρώτη φορά διαπιστώθηκε στο Ισραήλ το 2014. Έκτοτε διαπιστώθηκε στην Ιορδανία, Γερμανία, Ιταλία, Καλιφόρνια των Η.Π.Α., Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Μεξικό Ισπανία και Γαλλία. Στην Ελλάδα διαπιστώθηκε το 2019 στα Χανιά και στη Μεσσηνία και το 2020 στο Λασίθι. Αποτελεί αναδυόμενο κίνδυνο μεγάλης σημασίας κυρίως για την καλλιέργεια της τομάτας και της πιπεριάς και μεταδίδεται μηχανικά με την επαφή (μολυσμένα χέρια, εργαλεία, ρούχα αλλά και από φυτό σε φυτό), το μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό και πιθανόν με το μολυσμένο σπόρο. Οι βομβίνοι μπορούν επίσης να μεταδώσουν τον ιό κατά τη διάρκεια της γονιμοποίησης των φυτών. Το παθογόνο εισέρχεται στο αγγειακό σύστημα της τομάτας από πληγές των ριζών και του λαιμού προκαλώντας συμπτώματα μαρασμού και ξήρανσης φύλλων. ΠΗΓΗ: neakriti.gr Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

 Έναρξη εργασιών βελτίωσης Αγροτικών Οδών στις Δ.Ε. Θήβας

Newsteam 0 Comments

Ξεκίνησαν οι εργασίες βελτίωσης των Αγροτικών Οδών των Δημοτικών Ενοτήτων Θήβας, Βαγίων, Πλαταιών και Θίσβης του Δήμου Θηβαίων. Η δαπάνη των εν λόγω εργασιών ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 86.698,32ευρώ με ΦΠΑ. Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γιώργος Αναστασίου δήλωσε σχετικά: Μεριμνούμε για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των αγροτών μας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Δείχνουμε έμπρακτα τη στήριξή μας σε έναν κλάδο που δοκιμάζεται και δίνει καθημερινή μάχη για επιβίωση και ανάπτυξη. Το λιγότερο που μπορούμε να πράξουμε είναι να τους διευκολύνουμε την πρόσβαση στις επιχειρήσεις τους Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

Συνάντηση Δημάρχου με αγρότες με θέμα την χαλαζόπτωση

Newsteam 0 Comments

Λίγες ημέρες μετά την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε 3000 και πλέον στρέμματα του κάμπου στο Δήμο Νέστου, ο Δήμαρχος Νέστου κ. Σάββας Μιχαηλίδης πραγματοποίησε το μεσημέρι της Παρασκευής 29-05-2020 συνάντηση με μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Χρυσούπολης, Προέδρου Συσκευαστηρίων και Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) συζητώντας πιθανούς τρόπους επίλυσης των ζητημάτων που απασχολούν τον αγροτικό κλάδο του Δήμου Νέστου. Γραφείο Τύπου Δήμου Νέστου Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

Καταστροφές σε ελιές και αμπέλια λόγω των απότομων αλλαγών της θερμοκρασίας

Newsteam 0 Comments

Πρωτοφανή χαρακτηρίζουν οι αγρότες της Κρήτης την καταστροφή των καλλιεργειών τους από τις ακραίες εναλλαγές της θερμοκρασίας των τελευταίων ημερών, αλλά και τη βροχή που έπεσε. Οι εικόνες από τους αμπελώνες και τους ελαιώνες είναι απογοητευτική, και οι σοδειές για τα δύο αγροτικά προϊόντα του νησιού για πολλές περιοχές, θεωρούνται κατεστραμμένες. Στα σταφύλια ειδικά η καταστροφή δεν εντοπίζεται μόνο στις πρώιμες ποικιλίες αλλά και στα σουλτανί. Σε κατάσταση απελπισίας οι παραγωγοί Φωτογραφίες από διάφορες περιοχές της Κρήτης αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος με τους αγρότες να ζητούν εδώ και τώρα συνεργεία του ΕΛΓΑ για αυτοψίες. Ο καύσωνας και η βροχή…αποτελείωσαν τα αμπέλια Ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Ηρακλείου κ. Δασκαλάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη στο Ράδιο Κρήτη, είπε ότι το πρόβλημα με τα πρώιμα σταφύλια, έχει διαπιστωθεί και θα γίνουν αυτοψίες και για τα σουλτανί. Παράλληλα είπε ότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει καταστροφή στην ανθοφορία από καύσωνα, παρά μόνο από παγετό. Ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΗ Μύρων Χιλετζάκης έκανε λόγο για τεράστια καταστροφή σε καλλιέργειες στον Προφήτη Ηλία, το Χουδέτσι, το Τεφέλι, τις Αρχάνες αλλά και στο Σκαλάνι, όπου χθες έπεσε και χαλάζι! Ζημιές και στη σουλτανίνα Τη μία μέρα δε μπορούσαμε να μπούμε στο χωράφι, με 40 βαθμούς Κελσίου και την επομένη μπαίναμε με μπουφάν, με 20 βαθμούς κάτω. Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

Αγρότες: Τι προβλέπει η νέα τροπολογία για το επίδομα ανεργίας και την απασχόληση

Newsteam 0 Comments

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι αγρότες του ΟΑΕΔ μπορούν να εργάζονται στον κλάδο τους χωρίς να διακόπτεται το επίδομα ανεργίας τους, επισημαίνεται σε τροπολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που κατατέθηκε στη Βουλή. Πρόκειται για την τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου με τίτλο Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα. Όπως αναφέρεται σε αιτιολογική έκθεση Οι ανάγκες για την απασχόληση εργαζομένων στην αγροτική οικονομία είναι ιδιαίτερα αυξημένες σε διαφορετικές εποχές του έτους, ανάλογα με τις καλλιέργειες, για ορισμένο χρονικό διάστημα κάθε φορά, συνήθως μερικών εβδομάδων. Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρείται το φαινόμενο της έλλειψης εργατικών χεριών για την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών. Καθίσταται, έτσι, αναγκαία η λήψη επιπλέον μέτρων, ώστε να εκτελεστούν απρόσκοπτα οι καλλιεργητικές εργασίες και να μη διαταραχθεί η παραγωγική διαδικασία. Η προτεινόμενη διάταξη έχει σκοπό να βοηθήσει, ώστε να απασχοληθεί μεγαλύτερος αριθμός πολιτών σε εποχιακές αγροτικές εργασίες, καθώς παρατηρείται ότι, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι άνεργοι δεν ασχολούνται με τις εποχιακές εργασίες, προκειμένου να μην στερηθούν των επιδομάτων ανεργίας. Επιπλέον, με την παρούσα ρύθμιση αντιμετωπίζεται το παρατηρούμενο έλλειμμα εργατικών χεριών σε εποχιακές αγροτικές εργασίες, το οποίο εμφανίστηκε ιδιαίτερα έντονο τα τελευταία χρόνια. Για τον λόγο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους επιδόματος ανεργίας να εργάζονται για απολύτως συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατ’ έτος, αποκλειστικά σε αγροτικές εργασίες, χωρίς να στερούνται του επιδόματος ανεργίας που λαμβάνουν, έτσι ώστε το λαμβανόμενο από αυτούς επίδομα ανεργίας να μην αποτελεί λόγο απομακρύνσεώς τους από την αγορά εργασίας στον αγροτικό τομέα. Η προτεινόμενη διάταξη Περιστασιακή εργασία εγγεγραμμένων ανέργων 1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που πραγματοποίησαν ως και εβδομήντα (70) ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, μπορούν με αίτησή…

Διάβασε το »

Παράταση καταβολής της ειδικής εισφοράς ΕΛΓΑ έτους 2019

Newsteam 0 Comments

Παράταση καταβολής της ειδικής εισφοράς ΕΛΓΑ έτους 2019 Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής ειδικής εισφοράς για το έτος 2019 Η Διοίκηση του ΕΛΓΑ αποφάσισε να παρατείνει τη καταληκτική ημερομηνία καταβολής ειδικής εισφοράς για το έτος 2019, στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (αντί 1 Ιουνίου 2020) Η Διοίκηση έλαβε αυτή την απόφαση κατανοώντας τις αντιξοότητες, τις οποίες αντιμετωπίζουν οι αγρότες της χώρας, πέραν της προσωπικής αγωνίας αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19, αλλά και μιας σειράς πρόσθετων επακόλουθων οικονομικών προβλημάτων. Με ευαισθησία και υπευθυνότητα, ο ΕΛΓΑ συνεχίζει να στηρίζει την αγροτική κοινωνία και να βρίσκεται στο πλευρό του Έλληνα γεωργού και κτηνοτρόφου

Διάβασε το »