αγοραπωλησία ακινήτου - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

myProperty Ηλεκτρονικά η αγοραπωλησία ακινήτου από 29-06-2021

Newsteam 0 Comments

myProperty Ηλεκτρονικά η αγοραπωλησία ακινήτου από 29-06-2021 Ψηφιακή πλατφόρμα αγοραπωλησίας ακινήτου myProperty Για τις 29 Ιουνίου 2021 μετατέθηκε η υποχρεωτική υποβολή δήλωσης μεταβίβασης ακινήτων ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας myProperty, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η ΑΑΔΕ προχώρησε στη μετάθεση της σχετικής προθεσμίας – που έληγε 31.5,2021 – μετά από αιτήματα των συμβολαιογράφων και με σκοπό την ομαλότερη μετάβαση στο νέο σύστημα Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, myProperty, (myproperty.aade.gov.gr), μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να προχωρούν σε αγοραπωλησίες ακινήτων, χωρίς να απαιτείται η επίσκεψή τους στις ΔΟΥ Η διαδικασία υποβολής της δήλωσης και πληρωμής του φόρου μπορεί πλέον να ολοκληρωθεί ψηφιακά ακόμα και μέσα σε μία μέρα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για όλους τους εμπλεκόμενους (πολίτες και συμβολαιογράφους). Σημειώνεται ότι, μόνο το 2019, για να ολοκληρωθούν 142.000 μεταβιβάσεις ακινήτων, απαιτήθηκαν πάνω από 300.000 επισκέψεις στις ΔΟΥ. ΤΑ 9 ΒΗΜΑΤΑ • Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό αγοραστή και πωλητή • Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα αγοραστή και πωλητή στο myTaxisnet • Ο αγοραστής και ο πωλητής αποδέχονται τη δήλωση • Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται ο φόρος • Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης • Ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking) • Το Taxis ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου • Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myProperty για συμβολαιογράφο και αγοραστή • Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στο myProperty Δείτε επίσης της σχετική απόφαση σχετικά με την Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων «Δήλωση Φ.Μ.Α.». Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, myProperty https://myproperty.aade.gov.gr/

Διάβασε το »

Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων ΦΜΑ

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων ΦΜΑ H δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων ΦΜΑ υποβάλλεται ηλεκτρονικά Αριθμ. Α. 1031 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 839/03.03.2021Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων – «Δήλωση Φ.Μ.Α.». Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝαποφασίζουμε: 1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων (δηλώσεις Φ.Μ.Α.) για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου πώλησης, που αφορούν ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά επίσης υποβάλλονται και οι δηλώσεις για τη ματαίωση του συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο. Συντάσσεται μία δήλωση ανά αγοραστή ανεξαρτήτως του αριθμού των πωλητών και των μεταβιβαζομένων ακινήτων. Δηλώσεις που αφορούν οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιβολής φόρου μεταβίβασης ακινήτων, επανάληψη ή διόρθωση συμβολαίου καθώς και πώληση ακινήτου σε εκτέλεση προσυμφώνου υποβάλλονται σε έντυπη μορφή με τη διαδικασία που καθορίζεται με την υπό στοιχεία Α. 1137/2020 (Β’ 2423) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης Φ.Μ.Α. λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας, η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. μετά από αίτηση των υπόχρεων σε δήλωση και απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Α.Α.Δ.Ε. 2. Η δήλωση Φ.Μ.Α. συμπληρώνεται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη και υποβάλλεται από τους συμβαλλομένους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η δήλωση συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, η υποβολή αυτής από τους συμβαλλομένους συνεπάγεται την αποδοχή του περιεχομένου της και την ακρίβεια των δηλουμένων από αυτούς. Εφόσον ζητείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας, η υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α. έχει για τον αγοραστή τις συνέπειες της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ως προς τη συνδρομή των…

Διάβασε το »

myProperty Ηλεκτρονικά η αγοραπωλησία ακινήτου σε 9 βήματα

Newsteam 0 Comments

myProperty Ηλεκτρονικά η αγοραπωλησία ακινήτου σε 9 βήματα Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα αγοραπωλησίας ακινήτου myProperty Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, myProperty, (myproperty.aade.gov.gr), μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να προχωρούν σε αγοραπωλησίες ακινήτων, χωρίς να απαιτείται η επίσκεψή τους στις ΔΟΥ Η διαδικασία υποβολής της δήλωσης και πληρωμής του φόρου μπορεί πλέον να ολοκληρωθεί ψηφιακά ακόμα και μέσα σε μία μέρα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για όλους τους εμπλεκόμενους (πολίτες και συμβολαιογράφους). Σημειώνεται ότι, μόνο το 2019, για να ολοκληρωθούν 142.000 μεταβιβάσεις ακινήτων, απαιτήθηκαν πάνω από 300.000 επισκέψεις στις ΔΟΥ. ΤΑ 9 ΒΗΜΑΤΑ • Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό αγοραστή και πωλητή • Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα αγοραστή και πωλητή στο myTaxisnet • Ο αγοραστής και ο πωλητής αποδέχονται τη δήλωση • Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται ο φόρος • Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης • Ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking) • Το Taxis ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου • Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myProperty για συμβολαιογράφο και αγοραστή • Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στo myProperty Υπενθυμίζεται ότι η ψηφιακή διαδικασία είναι προαιρετική μέχρι 31/5/2021 και υποχρεωτική από 1/6/2021 Δείτε επίσης της σχετική απόφαση σχετικά με την Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων «Δήλωση Φ.Μ.Α.». Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, myProperty https://myproperty.aade.gov.gr/

Διάβασε το »