Πατήστε ESC για κλείσιμο

Ένοπλες Δυνάμεις - Spoiler - Φωτογραφίες, video

Ένταξη των ασφαλισμένων των Ενόπλων Δυνάμεων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Newsteam 0 Comments

Ένταξη των ασφαλισμένων των Ενόπλων Δυνάμεων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Όλοι οι εν ενεργεία στρατιωτικοί και τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών τους εντάσσονται πλήρως στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κοινό δελτίο τύπου των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Πλήρης ένταξη των ασφαλισμένων των Ενόπλων Δυνάμεων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Σε μια σημαντική επέκταση του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης προχώρησε η ΗΔΙΚΑ.

Συγκεκριμένα, ο εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ολοκλήρωσε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τη διαδικασία ένταξης στο σύστημα των ασφαλισμένων που ανήκουν στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Από τις αρχές του έτους το σύστημα εφαρμόστηκε πιλοτικά, για την καταχώριση και εκτέλεση συνταγών φαρμάκων.

Πλέον οι άμεσα ασφαλισμένοι του Γενικού Επιτελείου Στρατού, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (δηλαδή όλοι οι εν ενεργεία στρατιωτικοί) και τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών τους εντάσσονται πλήρως στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Η συνταγογράφηση των άμεσα ασφαλισμένων του ΥΠ.ΕΘ.Α. διενεργείται από ιατρούς στρατιωτικής μονάδας, στρατιωτικού νοσοκομείου ή σε τμήμα επειγόντων περιστατικών κρατικού νοσοκομείου.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η συνταγογράφηση διενεργείται μόνο κατόπιν βεβαίωσης/παραπομπής από ιατρό στρατιωτικής μονάδας.

Οι συνταγές ασφαλισμένων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εκτελούνται επί πιστώσει σε φαρμακεία στρατιωτικών νοσοκομείων και κρατικών νοσοκομείων καθώς και σε συμβεβλημένα με το ΥΠ.ΕΘ.Α. ιδιωτικά φαρμακεία.

Στα λοιπά, μη συμβεβλημένα ιδιωτικά φαρμακεία, η δαπάνη φαρμάκων καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο ο οποίος αιτείται στη συνέχεια αποζημίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα.

Ολοκληρώνεται, έτσι, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για το σύνολο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, του πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο, συμβάλλοντας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, στην απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς επίσης και στον εξορθολογισμό της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης

Με τον νόμο 4704/2020 καθιερώθηκε η άυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων

Η άυλη συνταγή και το άυλο παραπεμπτικό διακινούνται και εκτελούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο οποίο συνδέεται ο ασθενής και δηλώνει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων που του συνταγογραφούνται, είτε μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό του τηλέφωνο, είτε και μέσω μηνύματος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του

Κατά την εκτέλεση της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής δεν προσκομίζεται στον φαρμακοποιό το φυσικό έντυπο της συνταγής φαρμάκων του ιατρού.

Ο φαρμακοποιός ανακτά την άυλη ηλεκτρονική συνταγή εισάγοντας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον κωδικό της (barcode συνταγής) ή τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του ασθενή

Η συγκεκριμένη διάταξη του νόμου 4704/2020 έχει ως εξής:

Νόμος 4704/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 133/14.07.2020


Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 13

Άυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων

1. Η άυλη συνταγή και το άυλο παραπεμπτικό διακινούνται και εκτελούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

https://www.esyntagografisi.gr/p-rv/p

που λειτουργεί και διαχειρίζεται η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α.).

Η διαδικασία εκκαθάρισης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7α του άρθρου 90 του ν. 4368/2016.

2. Ο ασθενής δύναται να συνδέεται στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https://www.esyntagografisi. gr/p-rv/p) είτε με τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εφόσον διαθέτει (Είσοδος με ΠΦΥ), είτε με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και να δηλώνει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων που του συνταγογραφούνται.

Στην περίπτωση αυτή δηλώνει επίσης υποχρεωτικά τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνει τις ανωτέρω συνταγές, ο οποίος μπορεί να είναι είτε μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό του τηλέφωνο καταχωρώντας τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στο σύστημα, είτε και μέσω μηνύματος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, καταχωρώντας στο σύστημα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

3. Στην περίπτωση που ο ασθενής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων του μόλις ο ιατρός καταχωρίσει τη συνταγή φαρμάκων του, ο ασθενής ενημερώνεται για την έκδοση της συνταγής με λήψη μηνύματος (sms) στο κινητό του τηλέφωνο το οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό της συνταγής που του συνταγογραφήθηκε (barcode συνταγής) και το χρονικό διάστημα ισχύος της ή και μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συνταγή, ήτοι, ενδεικτικά, αριθμό συνταγής, φάρμακο, διάγνωση και χρονικό διάστημα ισχύος.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στο οποίο συνδέονται οι ιατροί με τους μοναδικούς κωδικούς πιστοποίησής τους.

Για κάθε ηλεκτρονική συνταγή καταγράφονται τα στοιχεία του ιατρού που την καταχώρισε, καθώς και η ημερομηνία αυτής.

4. Κατά την εκτέλεση της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής δεν προσκομίζεται στον φαρμακοποιό το φυσικό έντυπο της συνταγής φαρμάκων του ιατρού.

Ο φαρμακοποιός ανακτά την άυλη ηλεκτρονική συνταγή εισάγοντας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον κωδικό της (barcode συνταγής) ή τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του ασθενή.

Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης συνταγής φαρμάκων με βάση τον αριθμό συνταγής (barcode συνταγής), ο φαρμακοποιός αναζητεί και εκτελεί την άυλη ηλεκτρονική συνταγή φαρμάκων, με βάση τον αριθμό της.

Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής του.

Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής φαρμάκων με βάση τον Α.Μ.Κ.Α., ο φαρμακοποιός εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί άυλη συνταγογράφηση, προκειμένου να αναζητήσει τις ηλεκτρονικές συνταγές του, οι οποίες εκκρεμούν προς εκτέλεση.

Το σύστημα αποστέλλει στον πολίτη κωδικό (one-time password) με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για επιβεβαίωση της παρουσίας του.

Ο πολίτης γνωστοποιεί τον κωδικό στον φαρμακοποιό, ο οποίος τον εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και αποκτά πρόσβαση στις προς εκτέλεση συνταγές φαρμάκων του πολίτη.

Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής του.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαδικασία άυλης συνταγογράφησης και του άυλου παραπεμπτικού, καθώς και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος

Διάβασε το »

Σε κόκκινο συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις – Φόρτωσαν πυραύλους τα ελικόπτερα

Newsteam 0 Comments

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η Τουρκική προκλητικότητα τις επόμενες ώρες πρόκειται να ενταθεί, ύστερα από την υπογραφή της συμφωνίας για καθορισμό ΑΟΖ μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου, γεγονός που προκάλεσε την έκρηξη του Ταγίπ Ερντογάν.

 

 

 

 

  • Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν οτι ανακλήθηκαν και όλες οι άδειες του προσωπικού

 

 

 

Πληροφορίες αναφέρουν πώς πριν από λίγα λεπτά δόθηκε εντολή άμεσης επάνδρωσης των μονάδων και της Μαγνησίας, ενώ τα ελικόπτερα στο Στεφανοβίκειο φόρτωσαν ξανά πυραύλους και είναι έτοιμα για κάθε ενδεχόμενο.

 

 

Πληροφορίες από nassosblog

Διάβασε το »

Τα αναδρομικά, το Barbaros και η φρεγάτα… Μπαρμπα-Γιώργος

Newsteam 0 Comments

Η λανθασμένη συσχέτιση του ύψους της καταβολής των αναδρομικών με το κόστος του εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων δεν αναιρεί την ειλικρινή απόφαση τησ κυβέρνησης να ικανοποιηθεί το σύνολο των συνταξιούχων
Από Ν. ΤΣ.
19:07 - 31/07/2020
Τελευταία Ενημέρωση 22:43 - 31/07/2020

Την ώρα που το κοντέρ της πανδημίας συνέχιζε να χτυπάει διψήφια νούμερα κρουσμάτων και η λευκή σημαία που είχαν σηκώσει προσωρινά οι Τούρκοι στο ερευνητικό Oruc Reis ξαναϋψώθηκε, μαύρη αυτήν τη φορά, στο πειρατικό Barbaros (σ.σ. έχει βάλει πλώρη για την κυπριακή ΑΟΖ), την περασμένη Τετάρτη εξελισσόταν στη Βουλή ακόμη μία πολιτική κόντρα μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα.
Η ναυμαχία του πρωθυπουργού με τον αρχηγό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε ως αιτία τα αμφισβητούμενα νερά –για να θυμηθούμε την προσφιλή έκφραση της Ουάσινγκτον αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές διαφορές– των αναδρομικών των συνταξιούχων.
Ως γνωστόν, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε στα μέσα Ιουλίου ότι πρέπει να επιστραφούν αναδρομικά στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα τα ποσά που αφορούν τις περικοπές των μνημονιακών νόμων. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λένε να συμφωνήσουν ούτε στο τι πρέπει να επιστραφεί. Η μεν κυβέρνηση λέει ότι θα συμμορφωθεί ΠΛΗΡΩΣ στη δικαστική απόφαση επιστρέφοντας τα χρήματα ΕΦΑΠΑΞ και ΣΕ ΟΛΟΥΣ τους δικαιούχους, τονίζοντας εμφατικά τις τρεις λέξεις. Η δε Κουμουνδούρου αποκρύπτει εντέχνως ότι μέρος των αναδρομικών αφορούν το κόψιμο των συντάξεων που επέβαλε και η πρώτη φορά Αριστερά διακυβέρνησή της (βλ. νόμος Κατρούγκαλου) και έχει βγει στο αντάρτικο, διότι λέει πως ο δήθεν ανάλγητος Μητσοτάκης δεν δίνει στους συνταξιούχους εδώ και τώρα τα αναδρομικά που σχετίζονται με τα δώρα και τις επικουρικές συντάξεις.
Το ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, ας το κρίνουν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι. Δεν παύει ωστόσο να υπάρχει κι ένα αχρείαστο φάουλ που έκανε σε αυτή την υπόθεση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφανώς ως μέρος ενός συνολικότερου συλλογισμού κι όχι επειδή ζήλεψε τον Αλέξη Τσίπρα –που δοκίμασε επαίσχυντα τις προάλλες να παζαρέψει τη συναίνεσή του στα εθνικά θέματα με τη δίωξη Παπαγγελόπουλου–, ο πρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας συσχέτισε παντελώς λανθασμένα το ύψος της καταβολής των αναδρομικών με τις συνεχείς γεωπολιτικές προκλήσεις που επιβάλλουν την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, χωρίς εκπτώσεις και με σαφές δημοσιονομικό κόστος.
Να ξεκινήσουμε από τα απλά: Κατ’ αρχάς, δεν υπάρχει κανείς λόγος να ξέρουν στην άλλη πλευρά του Αιγαίου αν η Ελλάδα δυσκολεύεται ή όχι να αγοράσει κανόνια και αεροπλάνα. Το σημαντικότερο; Το εθνικό φρόνημα και η αποτρεπτική δύναμη της χώρας δεν περίμεναν το ΣτΕ για να ξεδιπλωθούν. Δήλωσαν παρών και στον Έβρο τον περασμένο Φεβρουάριο και πριν από λίγες ημέρες στα νερά της νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Αν, ωστόσο, η κυβέρνηση στενεύεται τόσο πολύ, δεν μένει παρά να βαφτίσει μια φρεγάτα Μπαρμπα-Γιώργος και άλλη μία Μπαρμπα-Γιάννης και να τις στείλει περιπολία στην Κύπρο να πάρουν στο κατόπι το Barbaros που σουλατσάρει και δεν το σταμάτησε η μάσκα με το τριφύλλι του κυρίου Δένδια. Έτσι… Προς τιμήν των Ελλήνων συνταξιούχων που, αν και δεν έχουν αλλά χρήματα λαμβάνειν παρά του μη έχοντος, θα έχουν συνεισφέρει στην εθνική άμυνα…
Επί της ουσίας τώρα: Ο Κυριάκος ήταν ειλικρινής. Κύριοι, τόσα μπορούμε τώρα να δώσουμε, και αργότερα βλέπουμε. Και η πρόθεση της κυβέρνησης πραγματικά να εφησυχάσει τους συνταξιούχος –έστω κι ένα μεγάλο μέρος από αυτούς– είναι 100% ειλικρινής, αφού γενίκευσε το μέτρο της απόδοσης σε όλους τους συνταξιούχους (για τις κύριες συντάξεις), και όχι μόνο σε αυτούς που είχαν προσφύγει στο ΣτΕ. Και αυτό κάτι λέει…

Διάβασε το »

Όλο το Αιγαίο είναι μπλέ. Σε αυξημένη επιφυλακή οι ένοπλες δυνάμεις. Είναι όλοι έτοιμοι

Newsteam 0 Comments

Στάση αναμονής για ακόμη ένα εικοσιτετράωρο από τις ένοπλες δυνάμεις οι οποίες περιμένουν την προκλητική ενέργεια της Τουρκίας, δηλαδή τον απόπλου του ερευνητικού σκάφους από την Αττάλεια. Το γεγονός πάντως ότι οι ένοπλες δυνάμεις αμέσως αναπτύχθηκαν σε καίρια σημεία και το Πολεμικό Ναυτικό βρέθηκε στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, λαμβάνοντας θέσεις στις καυτές περιοχές, έχει κάνει την Άγκυρα να ζυγίζει την οποία κίνηση είχε δηλώσει ότι θα έκανε.

 

 

 

  • Οι επόμενες ώρες και ημέρες θεωρούνται κρίσιμες όπως τονίζουν ανώτατοι Αξιωματικοί. Η ανάπτυξη των ελληνικών δυνάμεων παραμένει ίδια, με αυξημένη την παρουσία της σε πολλά σημεία της ελληνικής επικράτειας.
  • Μέσα από τις παρατηρήσεις που μπορεί να κάνει η Τουρκία, συνειδητοποιεί ότι σε επίπεδο Ελληνικού Επιτελείου και στρατεύματος, κανείς δεν αστειεύεται και όλες οι προπαρασκευάστηκες ενέργειες που έγιναν, είναι για πλήρη αποτροπή οπουδήποτε. Είτε στον Έβρο είτε στα νησιά είτε στη Μεσόγειο. κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

 

 

 

Πολλά μάλιστα από τα όπλα της Αθήνας που βρίσκονται στα μετόπισθεν, δηλαδή στις φωλιές των γερακιών της ΠΑ, είναι ερωτηματικό για τους Επιτελείς της Άγκυρας οι οποίοι είναι σίγουροι για ένα μόνο, την Ελληνική αεροπορική υπεροχή και το επιθετικό πνεύμα των Ελλήνων αεροπόρων. Πάντως πριν καν αποπλεύσει το ερευνητικό σκάφος της Τουρκίας, η φωνή του Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, ομολογεί κυνικά πως ότι πράττει η Τουρκία, το κάνει ώστε να σύρει την Ελλάδα σ έναν εκβιαστικό διάλογο. Μέσω αυτής της ομολογίας, η Άγκυρα δείχνει την πάγια πρόθεση της αλλά και την αμηχανία, ύστερα από τις αποφασιστικές κινήσεις των ΕΔ.

 

 

 

Η γείτονα-σύμφωνα με το hellasjournal- ζυγίζει πολύ βασικό, πως η Αθήνα απέστειλε το μήνυμα ότι η οποία συζήτηση γίνει, θα είναι αποκλειστικά και μόνο για ένα θέμα και όχι για ένα σεντόνι αξιώσεων που επιζητεί η Τουρκία. Αυτό το ένα την υφαλοκρηπίδα δηλαδή την διασφαλίζουν οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ οι ίδιες απομακρύνουν τις παράλογες αξιώσεις. Άλλωστε στην διπλωματία τα πάντα όταν τεθούν σ ένα τραπέζι είναι υπό αμφισβήτηση και διαπραγμάτευση. Με τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στην διπλωματική φαρέτρα μπορεί η διπλωματία να συζητήσει κάτω από άλλη βάση κι αυτό πράττει τούτες τις ώρες το Επιτελείο!

Πληροφορίες από nassosblog

Διάβασε το »

Έβρος, ζωντανά:Σε πλήρη ετοιμότητα στρατός και Εθνοφυλακή

Newsteam 0 Comments

Εκτός, από τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις που βρίσκονται στο Αιγαίο και παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των Τούρκων, σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί οι Ενοπλες Δυνάμεις και στον Εβρο. Κάτοικοι και στρατιωτικοί βλέπουν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN TV, με ανησυχία τις τουρκικές κινήσεις και ο στρατός έχει τεθεί σε πλήρη επιφυλακή, έτοιμος να απαντήσει σε κάθε ενέργεια της γειτονικής χώρας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Οι Ενοπλες Δυνάμεις, πάντοτε, σε οποιαδήποτε κρίση ήταν και είναι έτοιμες να εκπληρώσουν την αποστολή τους. Ετσι γίνεται και τώρα, αθόρυβα είναι πανέτοιμες, αναφέρει στο OPEN TV ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, Παύλος Στεφανίδης.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ολα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται μέσα στα στρατόπεδα, έτοιμα να μεταβούν στους χώρους διασποράς εφόσον προκύψει τέτοια διαταγή. Μόλις ακούσαμε για την τουρκική NAVTEX σήμανε συναγερμός στον στρατό και εμείς οι πολίτες είμαστε σε εγρήγορση, σημειώνει ο πρόεδρος της Κοινότητας Φερρών, Αθανάσιος Πεμούσης.  Εφεδροι αξιωματικοί σε ολόκληρη τη Θράκη είναι σε ετοιμότητα. Σίγουρα, παρακολουθούν τις κινήσεις τους και γι’ αυτό υπάρχει ένα θερμό καλοκαίρι, αναφέρει ο πρόεδρος έφεδρων αξιωματικών Κομοτηνής, Θανάσης Τσαρδακλής και προσθέτει: Εδώ στη Θράκη εμείς ως σύνδεσμος αλλά και όλοι οι έφεδροι παρακολουθούμε στενά τα γεγονότα. 

 

 

Εθνοφύλακες σε όλη τη συνοριογραμμή έχουν ειδοποιηθεί και είναι σε εγρήγορση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ανοιχτού Καναλιού. Οπως έκανε πριν από τέσσερις μήνες όταν βοήθησαν στρατό και αστυνομία να απομακρύνουν χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που ωθούμενοι από τουρκικές δυνάμεις επιχείρησαν να μπουν στον Εβρο. Συνεχίζουμε να είμαστε σε επιφυλακή, όπως είμαστε τόσους μήνες και δεν χαλαρώνουμε, αναφέρει ο ταμίας συλλόγου Ψαράδων Αινήσιου Δέλτα.

Πληροφορίες από nassosblog

Διάβασε το »

Στα κόκκινα οι Ένοπλες δυνάμεις. Οι ανακλήσεις αδειών και η μερική επιστράτευση

Newsteam 0 Comments

Την ώρα που ένα τεράστιο Αμερικανικό μεταγωγικό έχει δέσει στην Αλεξανδρούπολη και μεταφέρει 3000 Αμερικανούς και 800 οχήματα με τελικό προορισμό της Ρουμανία, στις Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις επικρατεί αναβρασμός. Κι αυτό διότι η Τουρκία ανακοίνωσε σήμερα με NAVTEX σεισμικές έρευνες στο Αιγαίο, μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η Ελλάδα απαντά με επιφυλακή στις Ένοπλες Δυνάμεις και απόπλου του Στόλου μας σε θέσεις εμπλοκήςσε όλο το Αιγαίο.

 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Armyvoice συναγερμός έχει δοθεί σε όλες τις περιοχές των συνόρων από τον Έβρο έως και το Καστελόριζο, ενώ ανακαλούνται και άδειες. Πληροφορίες που κάνουν λόγο ακόμα και για μερική επιστράτευση δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί, αν και περιλαμβάνονται στα σχέδια. Το βέβαιο είναι ότι ο ελληνικός στόλος εσπευσμένα βγαίνει σε όλο το Αιγαίο.

 

Η Τουρκία ανακοίνωσε σεισμικές έρευνες στο Αιγαίο από το ORUÇ REİS δεσμεύοντας περιοχές ανάμεσα στην Κρήτη και το Καστελόριζο από σήμερα έως και τις 2 Αυγούστου.

Πληροφορίες από nassosblog

Διάβασε το »

Ταξίδι αστραπή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στο Ισραήλ- Ισχυρή γαλάζια συμμαχία

Newsteam 0 Comments

Από A. AE
08:47 - 15/07/2020
Τελευταία Ενημέρωση 09:45 - 15/07/2020

Ταξίδι αστραπή πραγματοποίησε στο Ισραήλ ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ  στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος όπου είχε συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, αντιστράτηγο Αβίβ Κοχαβί.
H ανακοίνωση:
Την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ, κατόπιν προσκλήσεως του ομολόγου του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Αντιστράτηγου Αβίβ Κοχαβί (Aviv Kochavi).
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο Αρχηγοί συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με έμφαση στη διαμόρφωση κοινής αντίληψης ως προς την προαγωγή της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων.
Επίσης, επιβεβαιώθηκαν και από τις δύο πλευρές τα οφέλη από τη συνεργασία τους σε στρατιωτικό επίπεδο, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται κοινές δράσεις και ασκήσεις με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων και των τριών κλάδων των ΕΔ, και συζητήθηκε η περαιτέρω εμβάθυνση της.
Τι συζήτησαν
Ανταλλαγή σημαντικών πληροφοριών υψίστης σημασίας, κοινές ασκήσεις Ελλάδας- Ισραήλ (σ.σ. ορισμένες και με τη συμμετοχή της Κύπρου), αμυντική βιομηχανία, ανταλλαγές στρατιωτικών τμημάτων για θέματα εκπαίδευσης και συν-αντίληψης, τεχνογνωσία στον τομέα των Μη Επανδρωμένων, συντήρηση και αναβάθμιση ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού και του Πολεμικού Ναυτικού.
Είναι ορισμένα από τα θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και του Ισραηλινού ομολόγου του Στρατηγού Aviv Kochavi.
Αυτό που επιβεβαιώθηκε είναι η ισχυρή γαλάζια συμμαχία μεταξύ Ελλάδας – Ισραήλ, που εδράζεται στις κοινές αντιλήψεις για την διατήρηση της ειρήνης και ασφάλειας, στην τήρηση κι εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και την ευκαιρία να επιβιβαστεί στο άρμα των δύο όποια χώρα συμφωνεί σ’ αυτές τις αξίες.
Το άριστο επίπεδο συνεργασίας των δύο χωρών αλλά και η σημασία που δίνουν στην παραμικρή λεπτομέρεια αποτυπώνεται και στην ανακοίνωση που εξέδωσαν, η οποία βγήκε την ίδια ώρα από τις Διευθύνσεις Ενημέρωσης και των δύο Επιτελείων με ίδιο περιεχόμενο. Κάτι που καταδεικνύει ότι και οι δύο ομιλούν πλέον την ίδια γλώσσα.

Διάβασε το »

Στο Ισραήλ ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Κοινό στρατιωτικό μέτωπο Αθήνας-Τελ Αβίβ

Newsteam 0 Comments

Από A. AE
08:47 - 15/07/2020
Τελευταία Ενημέρωση 08:48 - 15/07/2020

Ταξίδι αστραπή πραγματοποίησε στο Ισραήλ ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ  στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος όπου είχε συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, αντιστράτηγο Αβίβ Κοχαβί.
H ανακοίνωση:
Την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ, κατόπιν προσκλήσεως του ομολόγου του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Αντιστράτηγου Αβίβ Κοχαβί (Aviv Kochavi).
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο Αρχηγοί συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με έμφαση στη διαμόρφωση κοινής αντίληψης ως προς την προαγωγή της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων.
Επίσης, επιβεβαιώθηκαν και από τις δύο πλευρές τα οφέλη από τη συνεργασία τους σε στρατιωτικό επίπεδο, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται κοινές δράσεις και ασκήσεις με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων και των τριών κλάδων των ΕΔ, και συζητήθηκε η περαιτέρω εμβάθυνση της.
Τι συζήτησαν
Ανταλλαγή σημαντικών πληροφοριών υψίστης σημασίας, κοινές ασκήσεις Ελλάδας- Ισραήλ (σ.σ. ορισμένες και με τη συμμετοχή της Κύπρου), αμυντική βιομηχανία, ανταλλαγές στρατιωτικών τμημάτων για θέματα εκπαίδευσης και συν-αντίληψης, τεχνογνωσία στον τομέα των Μη Επανδρωμένων, συντήρηση και αναβάθμιση ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού και του Πολεμικού Ναυτικού.
Είναι ορισμένα από τα θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και του Ισραηλινού ομολόγου του Στρατηγού Aviv Kochavi.
Αυτό που επιβεβαιώθηκε είναι η ισχυρή γαλάζια συμμαχία μεταξύ Ελλάδας – Ισραήλ, που εδράζεται στις κοινές αντιλήψεις για την διατήρηση της ειρήνης και ασφάλειας, στην τήρηση κι εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και την ευκαιρία να επιβιβαστεί στο άρμα των δύο όποια χώρα συμφωνεί σ’ αυτές τις αξίες.
Το άριστο επίπεδο συνεργασίας των δύο χωρών αλλά και η σημασία που δίνουν στην παραμικρή λεπτομέρεια αποτυπώνεται και στην ανακοίνωση που εξέδωσαν, η οποία βγήκε την ίδια ώρα από τις Διευθύνσεις Ενημέρωσης και των δύο Επιτελείων με ίδιο περιεχόμενο. Κάτι που καταδεικνύει ότι και οι δύο ομιλούν πλέον την ίδια γλώσσα.

Διάβασε το »

O Αρχηγός ΓΕΕΘΑ προειδοποίησε ότι η Τουρκία θα προκαλέσει ατύχημα

Newsteam 0 Comments

Από A. AE
13:13 - 14/05/2020
Τελευταία Ενημέρωση 13:16 - 14/05/2020

Η Τουρκία, η άκρως παραβατική συμπεριφορά της και οι κίνδυνοι που προκύπτουν απ΄ αυτή ήταν τα βασικά θέματα που έθεσε ο Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, μέσω τηλεδιάσκεψης στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ (European Union Military Committee, EUMC) σε επίπεδο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων (Military Committee Conference in Chiefs of Defence Session – MC/CS).
Ο Αρχηγός αναφέρθηκε στην πανδημία COVID-19 και εξέφρασε προς τους ομόλογούς του τα συλλυπητήρια του για τις απώλειές τους.
Έδωσε έμφαση αφενός στην επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας από τις Ελληνικές ΕΔ, οι οποίες διατήρησαν άθικτη την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και ικανότητα, αφετέρου στη συνδρομή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εν συνεχεία εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του στις πρωτοβουλίες και δράσεις της EΕ, που έχουν σκοπό τη συλλογική και συντονισμένη αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου δεύτερου κύματος του κορονοϊού.
Πρόβαλε επίσης την ανησυχία του για την πρόσφατη κλιμάκωση των μεταναστευτικών ροών στον Έβρο και στο Αιγαίο, συνεπεία της εργαλειοποίησης του φαινομένου εκ μέρους της Τουρκίας, που είχε ως σκοπό την άσκηση πίεσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ευχαρίστησε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλα τα κράτη – μέλη της, που υποστήριξαν την Ελλάδα τόσο σε πολιτικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.
Επιπρόσθετα εξέφρασε την ικανοποίησή του, όσον αφορά στην έναρξη της επιχείρησης IRINI, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτή με προσωπικό, μέσα και εγκαταστάσεις, και ζήτησε την υποστήριξη του συνόλου των κρατών – μελών, δεδομένης της ζωτικής σημασίας της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου για την ΕΕ.
Επιπλέον, επισήμανε την καθημερινή παραβατική και προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας, τονίζοντας τον γενικότερο κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος και τις σοβαρές συνέπειες που θα επιφέρει κάτι τέτοιο. Αναφέρθηκε δε, στην πρόσφατη επικοινωνία του με Αξιωματούχους του ΝΑΤΟ επί του θέματος καθώς και στην ανάγκη αλλαγής στάσης εκ μέρους της Τουρκίας, έναντι της οποίας η Ελλάδα πάντοτε τηρεί ετοιμότητα κατάλληλων αντιδράσεων.
Τέλος τόνισε την πλήρη και διαρκή υποστήριξη της Ελλάδος στην Κύπρο, της οποίας τα κυριαρχικά δικαιώματα συστηματικά παραβιάζονται από την Τουρκία.

Διάβασε το »

Αναστέλλεται η στρατιωτική άσκηση Καταιγίδα που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί και στις Κυκλάδες

Newsteam 0 Comments

Αναστέλλονται όλες οι ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων με πρώτη την Καταιγίδα ’20, η οποία επρόκειτο να αρχίσει τη Δευτέρα 11/5, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές.

Αυτό γίνεται κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και τον ΕΟΔΥ, οι οποίες έχουν φέρει την πρόσκαιρη αναστολή των δραστηριοτήτων επιχειρησιακής εκπαίδευσης μεγάλης κλίμακας, προς διαφύλαξη του εξαιρετικά χαμηλού ποσοστού κρουσμάτων COVID-19 στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, ποσοστό το οποίο στην κορύφωση της πανδημίας στη χώρα μας δεν ανήλθε πέραν του 0,05% της δύναμης τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Καταιγίδα ’20, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις από τις 11 έως και τις 19 Μαΐου. Η πρώτη φάση ήταν προγραμματισμένη να γίνει σε Σποράδες και Κυκλάδες, η δεύτερη σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και η τρίτη και τελική θα έχει μια ιδιαίτερα ευρεία έκταση στον άξονα Δωδεκάνησα-Κρήτη-Κύθηρα-Ανατολική Μεσόγειος.

Μάλιστα, στην τελευταία φάση της άσκησης είχε σχεδιαστεί να συμμετάσχουν δυνάμεις της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών.

Πηγή: cyclades24.gr

Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

Νίκος Παναγιωτόπουλος και Κατερίνα Σακελλαροπούλου αντάλλαξαν ευχές με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Newsteam 0 Comments

Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος μετέβη την Κυριακή του Πάσχα 19 Απριλίου 2020, στον Έβρο συνοδεύοντας την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο πρώτο επίσημο ταξίδι της κατέχοντας το ύπατο πολιτειακό αξίωμα.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης ευχήθηκαν στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και των Σωμάτων Ασφαλείας που βρίσκονται στην περιοχή, καθώς και τους συνεχάρησαν για την επιτυχή φύλαξη των συνόρων, παρά τις καθοδηγούμενες και προσχεδιασμένες προσπάθειες παράνομων μεταναστών να τα παραβιάσουν μέσω της γειτονικής Τουρκίας.

Μετά το πέρας της επισκέψεως, ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος δήλωσε τα εξής:

Βρισκόμαστε εδώ στο συνοριακό φυλάκιο στις Καστανιές Έβρου όπου είχα την τιμή να συνοδεύω την κυρία Πρόεδρο της στην επίσκεψη της εδώ, προκειμένου να τιμήσει αυτές και αυτούς που φυλάττουν ως άγρυπνοι φρουροί τα σύνορα της Πατρίδας και να ανταλλάξει ευχές μαζί τους.

Σπεύδω να πω τα εξής: Φέτος η Μεγάλη εβδομάδα ήταν πολύ διαφορετική. Γιορτάζουμε σήμερα το Πάσχα των Ελλήνων ίσως όπως δεν το έχουμε ξαναγιορτάσει ποτέ μέχρι τώρα. Πιο απομονωμένοι κατά τρόπο πιο εσωτερικό, ίσως όμως και πιο έντονο και ουσιαστικό που μας φέρνει πιο κοντά στο βαθύ νόημα του, ότι δηλαδή η Ελπίδα υπερισχύει της απελπισίας. Το Φως διαλύει το Σκοτάδι. Τελικά η ζωή υπερνικά το θάνατο.

Εύχομαι από καρδιάς, από αυτόν εδώ τον τόπο όπου φυλάχθηκαν και φυλάσσονται τα σύνορα της Πατρίδας από τα άξια Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και βέβαια τους Ακρίτες του Έβρου:

Χρόνια Πολλά σε όλους!

Χριστός Ανέστη Ελλάδα!.

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης συνόδευσε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Πηγή: evros24.gr

Διάβασε το »

Ενημέρωση για τον κορονοϊό: Θετικός οπλίτης στο ΚΕΠΒ της Θήβας

Newsteam 0 Comments
Ακόμη ένα κρούσμα κορονοϊού καταγράφηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, οπλίτης που βρίσκεται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού στη Θήβα και υπηρετούσε προηγουμένως σε μονάδα της Αττικής παρουσίασε συμπτώματα κατά την είσοδό του στο στρατόπεδο.

Στον οπλίτη έγινε η απαραίτητη θερμομέτρηση και ακολούθως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του στρατοπέδου όπου και διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον κορωνοϊό. Ως εκ τούτου, μπήκε σε απομόνωση ενώ όλες οι επαφές του ιχνηλατούνται.

Υπενθυμίζεται πως χθες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξής του, ανέφερε πως στις Ένοπλες Δυνάμεις υπάρχουν λίγο περισσότερα από είκοσι κρούσματα κορωνοϊού.

Πηγή: onalert.gr

Διάβασε το »

Λίγο περισσότερα από 20 τα κρούσματα κορονοϊού στις Ένοπλες Δυνάμεις

Newsteam 0 Comments

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Μιλώντας το πρωί στη δημόσια τηλεόραση υποστήριξε ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, καθώς τα διαπιστωμένα κρούσματα είναι λίγο περισσότερα από 20 σε μία κοινότητα που αποτελείται από 120.000 στελέχη των Ενόπων Δυνάμεων και στρατεύσιμους.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε ότι στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται για τη μείωση του συνωστισμού αναβάλλεται η κατάταξη των στρατευσίμων που ήταν προγραμματισμένη για τις αρχές Μαΐου. Οι υπόχρεοι θητείας θα παρουσιαστούν το πρώτο 15νθήμερο του Ιουνίου, όπως ανακοινώθηκε χθες από το ΓΕΕΘΑ.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στα στελέχη των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων τα οποία παραμένουν έγκλειστα στις Σχολές.

Όπως είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος το μέτρο θα συνεχίσει να ισχύει στο πλαίσιο του περιορισμού των μετακινήσεων που εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Πηγή: skai.gr

 

Διάβασε το »

25η Μαρτίου: Έπαρση της ελληνικής σημαίας στις Καστανιές του Έβρου

Newsteam 0 Comments

Την επέτειο της Εθνικής Επετείου του 1821, της 25ης Μαρτίου τίμησαν οι άνδρες και οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στις 11:30 το πρωί, η φρουρά του Επιτηρητικού Φυλακίου 1 στις Καστανιές απέδωσε τιμές προς την ελληνική σημαία ενώ την ίδια ώρα ηχούσε ο Εθνικός Ύμνος.

Κατά την έπαρση της σημαίας, ζεύγος μαχητικών F 16 της Πολεμικής Αεροπορίας πετούσε πάνω από τις Καστανιές.

Στη συνέχεια, το άγημα αποχώρησε συντεταγμένα υπό τους ήχους εμβατηρίου της στρατιωτικής μπάντας.

Πηγή: thessnews.gr

Διάβασε το »

Η Γκερέκου στηρίζει τα γεράκια του Έβρου: Ένα μεγάλο ευχαριστώ…

Newsteam 0 Comments

Το δικό της μήνυμα για όσα συμβαίνουν στον Έβρο με τους λαθροεισβολείες θέλησε να στείλει η Άντζελα Γκερέκου μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook.

Η ηθοποιός και πρώην βουλευτής που πάντα ενδιαφέρεται για τα κοινά δημοσίευσε μια φωτογραφία των στρατιωτών στον Έβρο, στηρίζοντας έτσι τις ένοπλες δυνάμεις:  Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις συντονισμένες ενέργειες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας , που αυτές τις δύσκολες ώρες φυλάσσουν με ευσυνειδησία τα σύνορα της χώρας μας! Ας ευχηθούμε τούτες τις γιορτινές οικογενειακές ημέρες, γρήγορη και σοφή λύση για το καλό όλων. Καλή Σαρακοστή

Σύμφωνα με πληροφορίες από nassosblog

Διάβασε το »