Παράταση προθεσμίας έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού 2020

σύμφωνα και με το άρθρο 56 του νόμου 4825/2021

 

 

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ παρατείνεται, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021, η προθεσμία έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού του φορολογικού έτους 2020.

Η απόφαση αυτή ελήφθη, δεδομένου ότι, με το άρθρο 56 του νόμου 4825/2021, ορίστηκε η 30η Οκτωβρίου ως καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων

 

jQuery(document).ready(function($) {
$.post(‘http://www.odigostoupoliti.eu/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘59935’});
});

Διαβάστε επίσης »