Παράταση ισχύος της βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού

Βεβαίωση Μηχανικού άρθρου 23 του νόμου 4014/2011

Παράταση ισχύος της βεβαίωσης

Με νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει άμεσα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2.7.2021), προβλέπεται τρίμηνη παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού, έως και τις 30/09/2021

Σχετικά: Απαιτείται βεβαίωση μηχανικού για την μεταγραφή δικαστικών αποφάσεων και πρακτικών συμβιβασμού

Διαβάστε επίσης »