Τη θέση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εξηγεί μέσα από ανάρτησή του ο Νότης Μηταράκης, σχετικά με τη δημιουργία δομής καραντίνας στη Χίο. Σε αυτή σημειώνει ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει μίσθωση χώρου καραντίνας στο νησί ενώ αποκαλύπτει ότι το Υπουργείο απευθύνθηκε σε 5 ξενοδοχεία λαμβάνοντας αρνητική απάντηση από αυτά.

Παράλληλα σημειώνει ότι οι αναλήψεις δαπανών, όπως για παράδειγμα του νερού, γίνονται πριν την όποια σύμβαση και προσθέτει ότι η λύση των πλοίων απορρίφθηκε λόγω κόστους και ασφάλειας. Τέλος καλεί, να σταματήσει η παραπληροφόρηση, λέγοντας ότι η κρίση δεν είναι ευκαιρία για προσωπική ανάδειξη.

Αναλυτικά

Σε απάντηση δημοσιευμάτων σε τοπική σελίδα στο Facebook:

1.Δεν έχει γίνει μίσθωση χώρου καραντίνας έως σήμερα στη Χίο
2. Αναλήψεις δαπανών γίνονται ΠΡΙΝ την όποια σύμβαση
3. Προτείναμε μίσθωση σε 5 ξενοδοχεία, αλλά απάντησαν αρνητικά
4. Δεν εξετάζουμε λύση πλοίων λόγω κόστους και κινδύνων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Είναι αναγκαία η δημιουργία χώρου καραντίνας για την προστασία της δημόσιας υγείας. Αντίστοιχους χώρους δημιουργούμε και στα άλλα νησιά.

Ο χώρος θα είναι προσωρινός.

Η δημιουργία Γραφείου Ασύλου (αποκλειστικά για χρήση εργαζομένων και όχι για π.χ. συνεντεύξεις ασύλου) έχει αναγγελθεί ως προτεραιότητα από τον Φεβρουάριο και έχει γίνει σχετική πρόσκληση.

Επιτάχυνση του Ασύλου σημαίνει συντομότερη παραμονή στη Χίο, σημαίνει αποσυμφόρηση του νησιού μας. Ας σταματήσει η παραπληροφόρηση, δεν είναι ευκαιρία η κρίση για προσωπική ανάδειξη. Ας κάνουμε μικροπολιτική κάποια άλλη στιγμή, τώρα έχουμε πολλά ανοικτά μέτωπα.

Διαβάστε επίσης »