Νέο πολυνομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο ιδιοκτήτες και ενοικιαστές θα μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες για μειώσεις ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», οι μειώσεις θα αφορούν:

 1.  επαγγελματικές μισθώσεις στις οποίες ενοικιαστές είναι επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες που εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά και τους μήνες Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2020, λόγω κορονοϊού.
 2. μισθώσεις κύριας κατοικίας στις οποίες ενοικιαστές είναι εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις, με ανασταλείσες συμβάσεις εργασίας, καθώς επίσης και
 3. μισθώσεις κατοικιών κατά τις οποίες τα ενοίκια καταβάλλονται για τις στεγαστικές ανάγκες τέκνων που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ μακριά από τον τόπο διαμονής των γονέων τους, εφόσον τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση πληττόμενη οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.
 4. Η μείωση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ενοικίου κύριας κατοικίας θα μπορεί να παρασχεθεί επίσης και στους ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, αρχής γενομένης από τον μήνα Οκτώβριο 2020.

Οι προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για να ισχύσουν οι μειώσεις των ενοικίων σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις μισθώσεων είναι οι εξής:

Μειώσεις ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% – Ποιους αφορά

 • Να υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
 • Να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στο TAXISnet. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναγραφεί το νέο συμφωνηθέν μειωμένο ενοίκιο για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020.
 • Να γίνει αποδεκτή από τον ενοικιαστή η υποβληθείσα τροποποιητική δήλωση.
 • Το συμφωνηθέν μειωμένο ενοίκιο να καταβάλλεται στην ώρα του.

Τα ευεργήματα για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις μισθώσεων κατά τις οποίες θα συμφωνηθεί η μείωση των ενοικίων, ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με το δημοδίευμα, θα έχει τα ακόλουθα ευεργετήματα:

 • Δε θα θεωρείται εισόδημα και δεν θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης το ποσό του μισθώματος που δεν θα εισπράξει, λόγω συμφωνίας για μείωση ενοικίου.
 • Ο ιδιοκτήτης θα έχει δικαίωμα έκπτωσης φόρου ίσης με το 12% του κανονικού ενοικίου.
 • Για να κατοχυρώσει το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να υποβάλει στο TAXISnet δήλωση απώλειας μισθωμάτων (δήλωση Covid). Το ποσό της έκπτωσης φόρου που θα κερδίσει ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να αφαιρεθεί από τις τρέχουσες φορολογικές οφειλές του, όπως οι μηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ. Η έκπτωση θα μειώνει ή θα μηδενίζει μία ή περισσότερες από τις 6-8 μηνιαίες δόσεις των φόρων αυτών. Επίσης, η έκπτωση φόρου θα μπορεί να μειώσει τον ΦΠΑ του τρίτου τριμήνου του 2020, εφόσον ο δικαιούχος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας με ατομική επιχείρηση και τηρεί απλογραφικά βιβλία.

Υποχρεωτικό «κούρεμα» και το Σεπτέμβριο

Την ίδια στιγμή, με το άρθρο 3 του νομοσχεδίου, παρατάθηκε και για το μήνα Σεπτέμβριο η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού ενοικίου στις εξής κατηγορίες πληττομένων:

Η επικαιρότητα στο Twitter:

 • στους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν συνάψει συμβάσεις επαγγελματικής μίσθωσης, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν προκειμένου να ασκήσουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, εφόσον εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού,
 • στους ενοικιαστές κύριας κατοικίας που είναι εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις, εφόσον έχουν ανασταλεί προσωρινά οι συμβάσεις εργασίας τους λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού,
 • σε συμβάσεις μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου-εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού και του έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας,
 • στους μισθωτές κύριας κατοικίας που είναι ναυτικοί, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή.
Διαβάστε επίσης »