Δεύτερη ευκαιρία για να λάβουν την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες ενώ πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας, δεν είχαν λάβει το επίδομα. Πρόκειται για νέα κοινή υπουργική απόφαση που αφορά στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν το δικαίωμα να κάνουν δήλωση στην πλατφόρμα myBusinessSupport για να εισπράξουν το επίδομα των 800 ευρώ.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα των 800 ευρώ;

Ειδικότερα, με τις τροποποιήσεις που έγιναν δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης έως τις 19 Ιουνίου για επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) με δικαίωμα έκπτωσης και έκανε αίτηση για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η οποία απερρίφθη λόγω υποβολής μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ σε όλη την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 29η Φεβρουαρίου 2020, και από 1η Απριλίου 2019 και μετά έχει πραγματοποιήσει απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ή απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δήλωση ΦΠΑ στον κωδικό 310 και 349 αντίστοιχα.

Επίσης, δικαίωμα υποβολής αίτησης έως τις 19 Ιουνίου οι συμπλοιοκτησίες και κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε., ενώ δικαίωμα υποβολής αίτησης έως 19 Ιουνίου έχουν και οι δικαιούχοι που δεν υπέβαλλαν αίτηση ως την 28η Απριλίου.

Τέλος, μπορούν να κάνουν τη σχετική δήλωση για το επίδομα, οι επιχειρήσεις που στις 20.03.2020 εντάσσονταν σε μία από τις τέσσερις γενικές κατηγορίες πληττόμενων δραστηριοτήτων, χωρίς αναγραφή ΚΑΔ και έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στην πλατφόρμα my Business Support μέχρι και την 19η Ιουνίου 2020 και να επιβεβαιώσουν, συμπληρώνοντας ειδικό σχετικό πεδίο, ότι ανήκουν σε μία από τις τέσσερις αυτές γενικές κατηγορίες πληττόμενων κλάδων.

Πότε θα γίνει η καταβολή της αποζημίωσης;

Θυμίζουμε πως είχε ορισθεί πως τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων για το έκτακτο επίδομα σε συγκεκριμένες εργασιακές ομάδες οι οποίες πλήττονται από τα περιοριστικά μέτρα που πάρθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ήταν η Πέμπτη (4 Ιουνίου του 2020).

Πάντως, όπως επισημαίνεται, η καταβολή της αποζημίωσης των ειδικών κατηγοριών θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διασταυρώσεων και ελέγχων με τα Πληροφοριακά Συστήματα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που καταβάλουν αποζημιώσεις λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού.

Διαβάστε επίσης »