Επίδομα 534 ευρώ: Ιδιαίτερα προσεκτικές θα πρέπει να είναι οι επιχειρήσεις με την υποβολή των αναστολών συμβάσεων εργασίας Δεκεμβρίου.

Ήδη το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, εξέδωσε οδηγίες ανακοινώνοντας παράλληλα και την παράταση των υποβολών και για ορθές επαναλήψεις μέχρι την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021.

Επίδομα 534 ευρώ: Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές και τώρα έχουν ανοίξει με τις αναστολές Δεκεμβρίου

Η υποβολή γίνεται στο supportemployees.services.gov.gr.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις οδηγίες για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν ΚΑΔ ο οποίος εντός του μήνα Δεκεμβρίου, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι πληττόμενο και στη συνέχεια για το υπόλοιπο του μήνα είναι κλειστό από δημόσια αρχή, υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο – δήλωση αναστολής για κάθε [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] (πληττόμενο ή κλειστό από δημόσια αρχή αντίστοιχα).

Δηλαδή οι επιχειρήσεις πρέπει να καθορίσουν στο πεδίο [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] του εντύπου, αν τα δηλωθέντα χρονικά διαστήματα αναστολής συμβάσεων εργαζομένων αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ΚΑΔ είναι κλειστό με εντολή δημόσιας αρχής («Από Δημόσια Αρχή») ή είναι πληττόμενο («Πλήττομαι Σημαντικά»).

Αν για παράδειγμα το δηλούμενο ΚΑΔ της επιχείρησης:

– είναι κλειστό με εντολή δημόσιας αρχής από 01/12/2020 έως 12/12/2020, τότε υποβάλλεται πρώτη αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Από Δημόσια Αρχή», δηλώνοντας υποχρεωτικά το διάστημα από 01/12/2020 έως 12/12/2020. Επαναλειτουργεί και είναι πληττόμενο για το διάστημα από 13/12/2020 έως 31/12/2020, υποβάλλεται δεύτερη αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Πλήττομαι Σημαντικά», όπου τα δηλωθέντα διαστήματα των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους δεν μπορούν να είναι «εκτός» του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή

– είναι κλειστό με εντολή δημόσιας αρχής από 01/12/2020 έως 12/12/2020, υποβάλλεται πρώτη αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Από Δημόσια Αρχή», επαναλειτουργεί και είναι πληττόμενο για το διάστημα από 13/12/2020 έως 29/12/2020, υποβάλλεται δεύτερη αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Πλήττομαι Σημαντικά» και κλείνει με εντολή δημόσιας αρχής από 30/12/2020 έως και 31/12/2020, υποβάλλεται τρίτη αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Από Δημόσια Αρχή».

Σε περίπτωση που η επιχείρηση θέλει να υποβάλει δήλωση και για άλλον -άλλους ΚΑΔ, τότε επαναλαμβάνει για κάθε ΚΑΔ την ανωτέρω διαδικασία.

Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλει δήλωση, δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ). Μόνο οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης ΔΗΛΩΣΗΣ.

Πληρωμές

Μέχρι τις 12 Ιανουαρίου αναμένεται να γίνουν οι πληρωμές της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ στους εργαζόμενους που ήταν σε αναστολή τον Δεκέμβριο. Η ημερήσια αποζημίωση για που δικαιούται ο εργαζόμενος ανέρχεται σε 18 ευρώ.

Όσοι βγουν σε αναστολή από 1 έως 31 Δεκεμβρίου, θα λάβουν αποζημίωση 534 ευρώ. Η αποζημίωση για αναστολές 1 έως 12 Δεκεμβρίου θα ανέλθει στα 214 ευρώ. Για τις αναστολές από 1 έως 14 Δεκεμβρίου, θα ανέλθει στα 249 ευρώ, ενώ για αναστολές από 1 έως 17 Δεκεμβρίου η αποζημίωση θα ανέλθει στα 302 ευρώ.

Σε περίπτωση εργαζόμενου, με δύο ή παραπάνω εργοδότες, η αποζημίωση ειδικού σκοπού που θα λάβει υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ημερών αναστολής του (το τυχόν κοινό διάστημα ημερών αναστολής προσμετράται μια φορά και δεν αθροίζεται) και ως ποσό αναφοράς λογίζεται το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχούν σε 30 ημέρες.

Τα ποσά

Ημέρες αναστολής – Ποσό ειδικής αποζημίωσης

30 – 534

29 – 516

28 – 498

27 – 480

26 – 463

25 – 445

24 – 427

23 – 409

22 – 392

21 – 374

20 – 356

19 – 338

18 – 320

17 – 303

16 – 285

15 – 267

14 – 249

13 – 231

12 – 214

11 – 196

10 – 178

9 – 160

8 – 143

7 – 125

6 – 107

5 – 89

4 – 71

3 – 53

2 – 36

1 – 18

Σύμφωνα με πληροφορίες από το site makeleio.

Διαβάστε επίσης »