Ξεκίνησαν οι εργασίες βελτίωσης των Αγροτικών Οδών των Δημοτικών Ενοτήτων Θήβας, Βαγίων, Πλαταιών και Θίσβης του Δήμου Θηβαίων.

Η δαπάνη των εν λόγω εργασιών ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 86.698,32ευρώ με ΦΠΑ.

 Έναρξη εργασιών βελτίωσης Αγροτικών

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γιώργος Αναστασίου δήλωσε σχετικά:

Μεριμνούμε για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των αγροτών μας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Δείχνουμε έμπρακτα τη στήριξή μας σε έναν κλάδο που δοκιμάζεται και δίνει καθημερινή μάχη για επιβίωση και ανάπτυξη. Το λιγότερο που μπορούμε να πράξουμε είναι να τους διευκολύνουμε την πρόσβαση στις επιχειρήσεις τους

Πληροροφρίες από kede

Διαβάστε επίσης »