Μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου θα πρέπει να έχει καταβληθεί στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα το δώρο Πάσχα.

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότη είχε διάρκεια ολόκληρη την χρονική περίοδο, δηλαδή από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ης Απριλίου.

Δώρο Πάσχα ανάλογο με το χρόνο που διήρκεσε η εργασιακή σχέση, δικαιούνται και οι μισθωτοί που έχουν ήδη αποχωρήσει από την εργασία τους κατά το χρόνο καταβολής αυτού, είτε γιατί απολύθηκαν από τον εργοδότη τους, είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς.

Πως θα γίνει η πληρωμή για τους εργαζόμενους σε αναστολή

Δώρο Πάσχα θα πάρουν φυσικά και οι χιλιάδες εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης εργασίας λόγω της πανδημίας. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η σχετική δαπάνη θα ανέλθει στα 185 εκατ. ευρώ και αφορά τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση έχει τεθεί σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Απριλίου του 2021.

Το δώρο θα πληρωθεί σε δύο δόσεις, όπως έγινε και με το Δώρο Χριστουγέννων, μέχρι την Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου.

Το κράτος θα πληρώσει απευθείας στους λογαριασμούς των εργαζομένων την αναλογία για την χρονική περίοδο που βρέθηκαν σε αναστολή εντός του πρώτου 4μήνου του 2021, με βάση τα 534 ευρώ που δικαιούνται από την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Παράλληλα, ο εργοδότης – επιχείρηση θα πληρώσει την αναλογία για την χρονική περίοδο κατά την οποία ο μισθωτός εργάστηκε κανονικά και με βάση τον μισθό του.

Διαβάστε επίσης »