Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, έχει αρχίσει ήδη η διαδικασία για την κατάστρωση σχεδίου της Creta Farms , εν όψη της δίκης της 11ης Δεκεμβρίου. Το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου εξέδωσε στις 30 Οκτωβρίου 2019 προσωρινή διαταγή, κάνοντας δεκτό το αίτημα υπαγωγής της Creta Farms στο άρθρο 106α ενώ έχει οριστεί η 11η Δεκεμβρίου 2019 ως ημερομηνία συζήτησης της κύριας αίτησης.

Creta Farms & υποχρεώσεις

Στις 31 Αυγούστου 2019, οι συνολικές υποχρεώσεις της Creta Farms, ανέρχονταν σε 153,04 εκατ. ευρώ, συνθήκη που από μόνη της καθιστά αρκετά δύσκολο το εγχείρημα της διάσωσης της εταιρείας. Στην αίτηση που κατέθεσε η Creta Farms για την υπαγωγή της στο άρθρο 106α του Πτωχευτικού Κώδικα αναφέρεται ότι αθροιστικά τα χρέη της ανέρχονται σε 153,054 εκατ. ευρώ. Όπως προκύπτει από το αίτημα υπαγωγής στο 106 α, η εταιρεία αφού έλαβε τη δίμηνη προστασία έναντι του συνόλου των πιστωτών της, ζήτησε εξαίρεση από συγκεκριμένες απαγορεύσεις όσον αφορά τη διαχείριση περιουσιακών της στοιχείων.

Συγκεκριμένα, πέτυχε να εξαιρεθεί η δυνατότητα παροχής ενεχύρου επί των σημάτων και των αδειών ευρεσιτεχνίας που κατέχει.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106α του Πτωχευτικού Κώδικα που κατέθεσε η κρητική αλλαντοβιομηχανία, οι δανειακές υποχρεώσεις προς τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Eθνική, Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς) ανέρχονται σε 84,12 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 54,9% του συνόλου των υποχρεώσεων της εταιρείας.

Παράλληλα, εκλεισε και ο κύκλος των επισκέψεων των ενδιαφερόμενων επενδυτών στις παραγωγικές μονάδες της εταιρείας Creta Farms χοιροτροφική εγκατάσταση της στην Κρήτη. Στο μεταξύ η αγορά επιχειρεί να αποκρυπτογραφήσει τις κινήσεις των υποψήφιων επενδυτών και κυρίως του Σπύρου Θεοδωρόπουλου, που ήδη έχει υπό τον έλεγχό του την ανταγωνιστική εταιρία αλλαντικών ΝΙΚΑΣ.

Στις 11 Δεκεμβρίου λοιπόν, εκδικάζεται η αίτηση προσωρινής προστασίας. Η Εταιρεία κατέθεσε την ανωτέρω αίτηση , με σκοπό τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της και την αποφυγή μείωσης της αξίας της εταιρικής περιουσίας από επιθετικές συμπεριφορές, με τις οποίες η Εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη το τελευταίο χρονικό διάστημα, αποβλέποντας στην προστασία των συμφερόντων των μετόχων, πιστωτών, συνεργατών και επενδυτών της.

Το σχέδιο διάσωσης

Το σχέδιο που έχει ήδη αρχίσει να καταστρώνεται, θα βασίστει στο γεγονός, πως η Εταιρεία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα επανέλθει με σχετικές ενημερώσεις αναφορικά με την περαιτέρω πορεία του σχεδιασμού της.

Διαβάστε επίσης »