Το νέο σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση οφειλών των 120 δόσεων, θα δώσει την ευκαιρία στους πληρωτές να αναχωρήσουν τον αριθμό των δόσεων προσθέτοντας περισσότερες δόσεις και έτσι κάνοντας την αποπληρωμή.. ευκολότερη.

Υπάρχει Επίσης μία νέα σχετική διάταξη η οποία αφορά τους συνταξιούχους.

Σύμφωνα με την νέα διάταξη, περισσότερο ευνοημένοι είναι οι συνταξιούχοι οι οποίοι μπορούν να ανακατανέμουν τις δόσεις τους, σε 40 και 60, λόγω γήρατος / θανάτου και αναπηρίας αντίστοιχα.

Για τους οφειλέτες, αποφασίστηκε από το Υπουργείο Εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, πως, από τον πρώτο μήνα κιόλας που θα παίρνουν σύνταξη, θα παρακρατείται η δόση τους. Το οποίο υπόλοιπο οφειλής σε περίπτωση που το συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν παραταθεί θα υπόκειται στις υπάρχουσες διατάξεις του νόμου περί οφειλών.

Διαβάστε επίσης »