Eκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/5-6-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)  για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, δεκαεπτά (17) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

Διαβάστε επίσης »