ΑΣΕΠ 6Κ/2021. Πρόσληψη 115 πτυχιούχων στο Υπουργείο Οικονομικών

Προκήρυξη πρόσληψης πτυχιούχων στο Υπουργείο Οικονομικών

ΑΣΕΠ 6Κ-2021. Πρόσληψη 115 πτυχιούχων στο Υπουργείο Οικονομικών

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6K/2021

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαπέντε (115) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης ΑΣΕΠ 6Κ/2021

Διαβάστε επίσης »