Απάντηση του Δασαρχείου Ιωαννίνων υλοτομία στο Βασιλικό. Απάντηση στην από 18/5/2020 αναφορά των δημοτικών συμβούλων Δήμου Πωγωνίου.

κ.κ. Σταύρου Ζηκόπουλου, Δημήτριου Ντότη, Βασίλειου Τόπουλου και Μαγδαληνής Χάϊδου

για την παράνομη υλοτομία σε συστάδα δάσους δρυός, εντός του Δημοτικού δάσους Βασιλικού του Δήμου Πωγωνίου:

Η υπηρεσία μας, με συντονισμένες ενέργειες του ικανού στελεχιακού δυναμικού της και τις οδηγίες του προϊσταμένου, προέβη στη διαπίστωση των παράνομων υλοτομικών δραστηριοτήτων στο Δημοτικό δάσος Βασιλικού.

Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης γνωστοποιήσαμε την υπόθεση στους θεσμικά εμπλεκόμενους και συγκεκριμένα στην ιεραρχία της Α.Δ.Η.-Δ.Μ. και στον Δήμο Πωγωνίου, που είναι ο ιδιοκτήτης του δάσους, για τις δικές του ενέργειες. Διευκολύναμε επίσης και τη διαδικασία δημοσιοποίησης του θέματος λόγω της σοβαρότητάς του με την προβολή των βασικών πληροφοριών που όλοι γνωρίζετε.

Κατανοούμε το ενδιαφέρον κάθε πολίτη που από περιβαλλοντική ευαισθησία ενδιαφέρεται για την εξέλιξη της υπόθεσης, δεν θα δεχθούμε όμως την παρέμβαση οποιουδήποτε τρίτου που επιχειρεί να ελέγξει και να προβεί σε υποδείξεις που αφορούν τις ενέργειες της υπηρεσίας μας.

Η απάντηση στα ερωτήματα που θέσατε αποτελούν στοιχεία της έρευνας που είναι σε εξέλιξη για την συγκρότηση με τον προσήκοντα τρόπο του φακέλου της δικογραφίας η οποία θα υποβληθεί μετά την ολοκλήρωσή της στις αρμόδιες Εισαγγελικές αρχές.

Ο Αν. Προϊστάμενος του Δασαρχείου

Χρήστος Λαγός

Δασολόγος με Α΄Βαθμό

epirustvnews 5/23/2020 02:42:00 μ.μ.
Απάντηση στην από 18/5/2020 αναφορά των δημοτικών συμβούλων Δήμου Πωγωνίου

κ.κ. Σταύρου Ζηκόπουλου, Δημήτριου Ντότη, Βασίλειου Τόπουλου και Μαγδαληνής Χάϊδου

για την παράνομη υλοτομία σε συστάδα δάσους δρυός, εντός του Δημοτικού δάσους Βασιλικού του Δήμου Πωγωνίου:

Η υπηρεσία μας, με συντονισμένες ενέργειες του ικανού στελεχιακού δυναμικού της και τις οδηγίες του προϊσταμένου, προέβη στη διαπίστωση των παράνομων υλοτομικών δραστηριοτήτων στο Δημοτικό δάσος Βασιλικού.

Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης γνωστοποιήσαμε την υπόθεση στους θεσμικά εμπλεκόμενους και συγκεκριμένα στην ιεραρχία της Α.Δ.Η.-Δ.Μ. και στον Δήμο Πωγωνίου, που είναι ο ιδιοκτήτης του δάσους, για τις δικές του ενέργειες. Διευκολύναμε επίσης και τη διαδικασία δημοσιοποίησης του θέματος λόγω της σοβαρότητάς του με την προβολή των βασικών πληροφοριών που όλοι γνωρίζετε.

Κάθε πολίτης

Κατανοούμε το ενδιαφέρον κάθε πολίτη που από περιβαλλοντική ευαισθησία ενδιαφέρεται για την εξέλιξη της υπόθεσης, δεν θα δεχθούμε όμως την παρέμβαση οποιουδήποτε τρίτου που επιχειρεί να ελέγξει και να προβεί σε υποδείξεις που αφορούν τις ενέργειες της υπηρεσίας μας.

Η απάντηση στα ερωτήματα που θέσατε αποτελούν στοιχεία της έρευνας που είναι σε εξέλιξη για την συγκρότηση με τον προσήκοντα τρόπο του φακέλου της δικογραφίας η οποία θα υποβληθεί μετά την ολοκλήρωσή της στις αρμόδιες Εισαγγελικές αρχές.

Ο Αν. Προϊστάμενος του Δασαρχείου

Χρήστος Λαγός

Δασολόγος με Α΄Βαθμό

Πηγή: http://www.epirus-tv-news.gr

Πληροροφρίες από kede

Διαβάστε επίσης »