Άνοιξε, πριν από λίγες ώρες, η πλατφόρμα για τη ρύθμιση τις 120 δόσεις σε χρέη προς την εφορία.

Στην περίπτωση που ένας οφειλέτης έχει χρέη από περισσότερες αιτίες, δεν θα μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση για τις 120 δόσεις σύμφωνα με το Νόμο 4611! Για παράδειγμα: λόγω εργοδοτικών εισφορών ή άλλων εκκρεμοτήτων.

Ο νόμος, αφορά το σύνολο των οφειλών για κοινωνική ασφάλιση έως και 31/12. Δηλαδή υποχρεώνει την περικοπή των δικαιούχων στο τέλος του προηγούμενου έτους. Επίσης, ορίζει ένταξη στη ρύθμιση, μόνο αφού πρώτα γίνει αίτηση από τον οφειλέτη.

Η ρύθμιση αφορά νομικά και φυσικά πρόσωπα, ενώ σε αυτή, δεν μπορούν να ενταχθούν:

  • εισφορές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης
  • οφειλές προς Ο.Γ.Α
  • οφειλές μη μισθωτών
  • οφειλές εργοδοτών
  • οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές

Tέλος, δεν μπορείτε να ενταχθείτε, εάν υπάρχει μετάπτωση από υφιστάμενη ρύθμιση, καθώς ο νόμος προϋποθέτει να μην έχετε ενταχθεί σε αντίστοιχη ρύθμιση.

Οι 120 δόσεις, είναι μία διαδικασία ρύθμισης οφειλών που εντάχθηκε στα Ελληνικά δεδομένα την τελευταία τελευταία πενταετία. Η ένταξη της, ήρθε μετά από σχετικές πιέσεις των Ευρωπαϊκων Εταίρων της Ελλάδας. Ακολούθησε αρκετα μεγάλη ζήτηση από τους οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο.

Η τότε κυβέρνηση, θεώρησε πως είναι πρέπει να δημιουργήσει μία διαδικασία διευκόλυνσης αποπληρωμής οφειλών, προκειμένου να χάσει τα χρήματα των οφειλετών της.

Λόγω του οτι το συνολικό ποσό των οφειλτών προς τα δημόσια ταμεία ήταν μεγάλο, οι οφειλέτες αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Η ρύθμιση πήρε γρήγορα μορφή και εντάχτηκε στο Σύνταγμα της Ελλάδος σε ένα βράδυ. Ακολούθησε σχετική ψήφιση του νόμου στη Βουλή των Ελλήνων και τον πρώτο χρόνο. Υπολογίζεται πως πάνω από το 50% των οφειλετών, κατάφεραν επιτυχώς να αποπληρώσουν το χρέος τους.

Μέχρι και σήμερα, το 90% των οφειλετών που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, δείχνουν να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις άτοκες δόσεις των 120 ισομερών ποσών.

To feedback που παίρνει η κυβέρνηση από τα δεδομένα αυτά δείχνει θετικό, καθώς βοηθάει τους πολίτες να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

Κάντε την αίτηση σας εδώ: 120 δόσεις, εφαρμογή TAXIS Net

Διαβάστε επίσης »